POLSKA

Encyklopedia

rzemiosło zajmujące się wyrobem kafli oraz stawianiem i naprawą pieców;
miasto w województwie opolskim, w powiecie krapkowickim, w północnej części Kotliny Raciborskiej, na pr. brzegu Odry, przy granicy Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny.
zegar
[niem.],
przyrząd do wyznaczania czasu.
Zeńczak Marian, ur. 7 IX 1891, Leszczyny (Lwowskie), zm. 1948, Warszawa,
lekarz stomatolog i ortodonta;
zeolity
[gr.],
grupa minerałów, uwodnione glinokrzemiany przestrzenne sodu i wapnia, rzadziej baru, strontu, potasu, magnezu i manganu;
Zerbe Emil, ur. 4 I 1897, Łódź, zm. 16 VII 1954, tamże,
działacz mniejszości niem. w Polsce, inżynier;
zerwa, Phytaema,
rodzaj roślin zielnych z rodziny dzwonkowatych (Campanulaceae) z kilkudziesięcioma gat. bylin, gł. z obszaru klimatu umiarkowanego Europy i Azji, zwłaszcza terenów górskich;
med. choroba społ. dotycząca gł. małych dzieci;
zębiełki, Crocidurinae,
podrodzina ssaków z rzędu owadożernych, z rodziny ryjówkowatych;
Zglenicki Witold Leon, ur. 6 I 1850, Wargawa Stara k. Kutna, zm. 19 VII 1904, Baku,
inżynier górnik, geolog;
zgłębce, Rhyssini,
plemię owadów z rodziny gąsienicznikowatych;
zgłębiec, Rhyssa,
rodzaj błonkówek z podrzędu stylikowców;
polonijny tygodnik (od 1947 dwutygodnik) społ.-kult., wyd. od 1881 w Nowym Jorku, od 1883 w Chicago;
w Polsce publiczne (na otwartej przestrzeni dostępnej dla wszystkich) zebranie co najmniej 15 osób zwołanych w celu wspólnych obrad lub wspólnego wyrażenia stanowiska;
w Polsce organ powołany na mocy Konstytucji kwietniowej 1935 w celu wyboru prezydenta;
nazwa ciał parlamentarnych w wielu państwach;
pierwsze w Polsce nowocześnie zorganizowane stronnictwo polit. i klub parlamentarny;
społ.-wychowawcza organizacja młodzieży i dzieci, → Związek Harcerstwa Polskiego.
ziarnopłon wiosenny, pszonka, Ficaria verna,
rodzaj byliny z rodziny jaskrowatych;

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego

Młoda Polska «okres w literaturze i sztuce polskiej przypadający na lata 1890–1918»
• młodopolski
barwy polskie «biel i czerwień; też: sztandar biało-czerwony»
czerwiec polski «gatunek czerwca – owada, hodowany dawniej w Polsce ze względu na samice dostarczające czerwonego barwnika»
język polski «urzędowy język w Polsce»
konik polski «mały koń o maści myszatej lub bułanej, z ciemną pręgą na grzbiecie, wyhodowany w Polsce»
ogar polski «pies myśliwski o krótkiej, czarnej lub ciemnoszarej sierści»
owczarek nizinny polski «pies o długiej, kosmatej sierści»
polski I «dotyczący Polski, Polaków»
• polskość
polski II «język polski»
złoty polski
1. zob. I złoty.
2. «polska jednostka pieniężna używana od XV do XIX w.»
bracia polscy «wyznawcy polskiego arianizmu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia