POLSKA

Encyklopedia PWN

przedsiębiorstwo będące 1-osobową spółką Skarbu Państwa, produkujące dokumenty i druki o najwyższym stopniu zabezpieczenia,
dziennik informacyjno-publicyst. o popularnej formule;
tygodnik przeznaczony dla środowiska wojskowego,
agencja prasowa;
instytucja działająca 1933–39, powołana do rozwijania pol. piśmiennictwa artyst., reprezentowania interesów środowiska pisarskiego wobec władz, formułowania opinii w sprawach języka, kultury i twórczości literackiej;
ogólnopol. autonomiczna instytucja nauk., działająca poprzez wyłonioną w drodze wyborów korporację uczonych oraz placówki nauk. tworzące centrum badawcze.
organizacja zrzeszająca lokalne stowarzyszenia studiującej młodzieży wiejskiej 1922–39;
organizacja społ., zał. 1992, z siedzibą w Warszawie;

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

Młoda Polska «okres w literaturze i sztuce polskiej przypadający na lata 1890–1918»
• młodopolski
barwy polskie «biel i czerwień; też: sztandar biało-czerwony»
czerwiec polski «gatunek czerwca – owada, hodowany dawniej w Polsce ze względu na samice dostarczające czerwonego barwnika»
język polski «urzędowy język w Polsce»
konik polski «mały koń o maści myszatej lub bułanej, z ciemną pręgą na grzbiecie, wyhodowany w Polsce»
ogar polski «pies myśliwski o krótkiej, czarnej lub ciemnoszarej sierści»
owczarek nizinny polski «pies o długiej, kosmatej sierści»
polski I «dotyczący Polski, Polaków»
• polskość
polski II «język polski»
złoty polski
1. zob. I złoty.
2. «polska jednostka pieniężna używana od XV do XIX w.»
bracia polscy «wyznawcy polskiego arianizmu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia