POLSKA

Encyklopedia PWN

najpotężniejsza organizacja kartelowa w II RP, utworzona 1931 w Krakowie w celu regulowania cen i zbytu węgla kamiennego w kraju i za granicą;
organizacja konspiracyjna, utworzona X 1939 przez czł. sekcji młodych warsz. Klubu Demokr. (redaktorów czasopisma „Orka na Ugorze”);
część polskich sił zbrojnych przeznaczona do obrony granic morskich państwa.
teatr operowy założony 2017;

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

Młoda Polska «okres w literaturze i sztuce polskiej przypadający na lata 1890–1918»
• młodopolski
barwy polskie «biel i czerwień; też: sztandar biało-czerwony»
czerwiec polski «gatunek czerwca – owada, hodowany dawniej w Polsce ze względu na samice dostarczające czerwonego barwnika»
język polski «urzędowy język w Polsce»
konik polski «mały koń o maści myszatej lub bułanej, z ciemną pręgą na grzbiecie, wyhodowany w Polsce»
ogar polski «pies myśliwski o krótkiej, czarnej lub ciemnoszarej sierści»
owczarek nizinny polski «pies o długiej, kosmatej sierści»
polski I «dotyczący Polski, Polaków»
• polskość
polski II «język polski»
złoty polski
1. zob. I złoty.
2. «polska jednostka pieniężna używana od XV do XIX w.»
bracia polscy «wyznawcy polskiego arianizmu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia