PARY������������������������������������������������������

Encyklopedia PWN

membranowa metoda rozdzielania mieszanin ciekłych;
łyżwiarstwo figurowe, jazda figurowa na lodzie,
zimowa dyscyplina sportowa;
zbiorowości zwierzęce złożone z rodziców (lub jednego z nich), dzieci, starszego rodzeństwa, czasem także z osobników dalszego pokrewieństwa (np. tzw. ciotki), które łączy szczególna więź;
brydż sportowy, brydż porównawczy,
gra w brydża systemem meczowym lub turniejowym, którego mechanizm i zapis ograniczają do minimum wpływ czynnika losowego, jakim jest m.in. otrzymanie silniejszej lub słabszej karty;
termodynamiczny obieg, cykl termodynamiczny, obieg cieplny, cykl cieplny,
fiz. przebiegający cyklicznie zespół procesów termodynamicznych, po wykonaniu których układ termodynamiczny (często zw. ciałem roboczym lub czynnikiem termodynamicznym) wraca do stanu początkowego;
fiz. wielkość określająca zawartość dowolnej cieczy (lub jej pary), najczęściej wody (pary wodnej), w substancji stałej lub gazowej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia