PARY������������������������������������������������������

Encyklopedia PWN

stałe (bezpostaciowe) lub ciekłe substancje pachnące wytwarzane przez drzewa i krzewy w wyniku normalnej przemiany materii lub jako substancje ochronne, wydzielane wskutek uszkodzenia tkanek roślin (np. nacięć pnia);
zestaw złożony z żywej siły pociągowej (konie, osły, muły, bydło, psy, renifery, słonie), z uprzęży i pojazdu lub narzędzia roln., kierowany przez powożącego;
zauropterygia, Sauropterygia,
nadrząd kopalnych gadów spokrewniony z lepidozauromorfami, obejmujący mezozoiczne formy w różnym stopniu przystosowane do wodnego trybu życia;
odporność metali i stopów na utleniające i korodujące działanie gazów (zawierających oprócz tlenu ditlenek i tlenek węgla, parę wodną, azot, związki siarki) o wysokiej temperaturze (wyższej niż 600°C), określona szybkością narastania warstewki tlenków na powierzchni metalu, w danych warunkach pracy (środowisko, temperatura);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia