PARY������������������������������������������������������

Encyklopedia PWN

wolant
[fr.],
lekki, 4-kołowy resorowany powóz, zaprzęgany w parę koni, 2-osobowy, bez kozła stangreckiego lub z kozłem odejmowanym;
mat. sposób przyporządkowania punktom płaszczyzny (przestrzeni) trójek (czwórek, w przestrzeni wielowymiarowej — n-tek) liczb;
aparat stosowany do odparowywania rozpuszczalnika z roztworu (lub emulsji) w celu zagęszczenia roztworu lub wydzielenia rozpuszczonych ciał stałych;
Zagłębie Staropolskie, Staropolski Okręg Przemysłowy,
okręg przemysłowy w rejonie Gór Świętokrzyskich, najstarszy i największy okręg górniczo-hutniczy i obróbki metali na ziemiach polskich.
Załygin Siergiej P., ur. 6 XII 1913, Durasowka (gubernia ufimska), zm. 19 IV 2000, Moskwa,
pisarz rosyjski;
chem. naturalne i syntetyczne związki chemiczne o właściwościach aromatyzujących dodawane do żywności w niewielkich ilościach w celu poprawy jej aromatu (aromatyzacja produktów spożywczych; aromaty);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia