PARY������������������������������������������������������

Encyklopedia PWN

Pará, Rio do Pará,
południowe ramię ujścia Amazonki do zat. Marajó (O. Atlantycki), w Brazylii (stan Pará);
Pará, Estado do Pará,
stan w północnej Brazylii, nad O. Atlantyckim;
m. w Brazylii, → Belém.
m. w zachodnim Bhutanie, w Wysokich Himalajach, na wys. 2290 m, nad rz. Paro.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia