PARY������������������������������������������������������

Encyklopedia PWN

fiz. termin stosowany niekiedy w odniesieniu do ciśnienia pary nasyconej.
wymiennik ciepła np. w kotle parowym służący do osuszania i przegrzewania (ogrzewania powyżej temp. nasycenia) pary.
wymiennik ciepła, w którym jest wytwarzana para wodna w elektrowniach jądrowych z ciśnieniowymi reaktorami jądrowymi (ang. PWR, ros. WWER);
fiz. substancja w fazie gazowej, w temperaturze niższej od temperatury krytycznej (stan krytyczny);
par
[łac., ‘równy’],
fr. pair, ang. peer,
członek wybranej grupy lub ogółu arystokracji w niektórych krajach zachodnioeuropejskich;
para-
[gr. pará ‘przy’, ‘obok’, ‘poza (czymś)’],
pierwszy człon wyrazów mający znaczenie: niby, prawie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia