PARY������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Encyklopedia PWN

syntetyczny barwnik lodowy z grupy barwników azynowych, tworzący się na włóknie roślinnym w wyniku sprzęgania zdiazowanej p-nitroaniliny z β-naftolem;
mech. ruchowe połączenie członów łańcucha kinematycznego (mechanizmu) umożliwiające np. obrót, przesunięcie;
Lagerkvist
[lạ:gərkwist]
Pär, ur. 23 V 1891, Växjö, zm. 11 VII 1974, Sztokholm,
szwedzki poeta, prozaik i dramaturg;
le Polonais passe par tout
[lö polonẹ pas partụ; fr.],
Polak przejdzie każdą drogą (odpowiedź gen. D. Chłapowskiego Napoleonowi I na słowa pochwały).
orzeszki para, orzechy brazylijskie, orzeszki amerykańskie,
jadalne nasiona orzesznicy brazylijskiej;
Rådström
[rọ:dström]
Pär, ur. 29 VIII 1925, Sztokholm, zm. 29 VIII 1963, tamże,
pisarz szwedzki;

Materiały dodatkowe

Kliknij, aby zobaczyć „PARY������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������” w Materiałach dodatkowych

Ilustracje

Kliknij, aby zobaczyć „PARY������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������” w Ilustracjach

Tabele, zestawienia

Kliknij, aby zobaczyć „PARY������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������” w Tabelach, zestawieniach

Słownik języka polskiego

Kliknij, aby zobaczyć „PARY������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������” w Słowniku języka polskiego

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia