PARYŻ

Encyklopedia PWN

Zaleski Józef Bohdan, ur. 14 II 1802, Bohatyrka (Kijowszczyzna), zm. 31 III 1886, Villepreux k. Paryża,
poeta;
Zaleski Konstanty, ur. ok. 1803, Wielona n. Niemnem, zm. 17 VIII 1868, Paryż,
działacz emigracyjny;
Zaleski Marcin, ur. 1796, Kraków, zm. 16 IX 1877, Warszawa,
malarz;
Zaliwski Józef, ur. 22 III 1797, Mariampol lub Jurbork (Żmudź), zm. 1 IV 1855, Paryż,
pułkownik, spiskowiec;
Zaļkans Teodors, ur. 30 XI 1876, Allaži, zm. 6 IX 1972, Ryga,
rzeźbiarz łotewski;
Zamoyski Maurycy, hrabia, ur. 30 VII 1871, Klemensów, zm. 5 V 1939, Warszawa,
ziemianin, polityk, działacz społeczny;
Zamoyski Władysław, hrabia, ur. 18 X 1853, Paryż, zm. 3 X 1924, Kórnik,
syn Władysława Stanisława, działacz społ. w Wielkopolsce, na Podhalu i na emigracji we Francji;
Zamoyski Władysław Stanisław, hrabia, ur. 24 III 1803, Paryż, zm. 11 II 1868, tamże,
syn Stanisława Kostki, brat Andrzeja Artura, ojciec Władysława, polityk, generał;
Zao Wou-ki, ur. 13 II 1921, Pekin, zm. 9 IV 2013, Nyon k. Genewy (Szwajcaria),
malarz fr., pochodzenia chińskiego;
nazwa stosowana od lat 20. XX w. w polskim piśmiennictwie politycznym na określenie leżącej na zachód od Olzy części Śląska Cieszyńskiego, która po 1918 znalazła się w granicach Czechosłowacji, lecz była zamieszkana przez znaczny (w części gmin dominujący) odsetek ludności polskiej;
Zapolska Gabriela, właśc. Maria G. Janowska, z domu Korwin-Piotrowska, primo voto Śnieżko, inne pseud. Józef Maskoff, Walery Tomicki, ur. 30 III 1857, Podhajce k. Łucka, zm. 21 XII 1921, Lwów,
dramatopisarka, nowelistka, powieściopisarka, aktorka.
Zaremba Paweł, ur. 12 X 1915, Piotrogród (ob. Petersburg), zm. 23 IV 1979, Monachium,
historyk, dziennikarz, publicysta;
Zaremba Zygmunt Witalis, pseud. Andrzej Czarski, ur. 1895, Piotrków, zm. 5 X 1967, Sceaux k. Paryża,
publicysta, dzialacz emigracyjny;
Zawadowski Jan Wacław, ur. 14 IV 1891, w. Skobełka k. Horochowa (Wołyń), zm. 15 XI 1982, Orcel (Francja),
brat Witolda Eugeniusza, malarz;
Zawadzki Władysław, ur. VI 1824, Hajworonka (Podole), zm. 10 I 1891, Lwów,
historyk i publicysta;
Zawisza Artur, ur. 1808, Sobota k. Łowicza, zm. 27 XI 1833, Warszawa,
spiskowiec;
Zdrojewski Antoni Józef, pseud. Daniel, Nestor, ur. 26 III 1900, Skorzewo (Pomorze), zm. 17 V 1989, Paryż,
generał;
Zecca
[zekạ]
Ferdinand, ur. 1864, Paryż, zm. 6 III 1947, tamże,
fr. reżyser filmowy; jeden z prekursorów filmu popularnego;
emigr. czasopismo hist.;
Zichy
[zịczi]
Mihály, ur. 14 X 1827, Zala, zm. 29 II 1906, Petersburg,
węgierski malarz, grafik, rysownik;

Ilustracje, multimedia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia