PARYŻ

Encyklopedia PWN

Wren
[ren]
Sir Christopher Wymowa, ur. 20 X 1632, East Knoyle, zm. 25 II 1723, Londyn,
angielski astronom i architekt; najwybitniejszy twórca baroku na Wyspach Brytyjskich.
Wróblewski Walery, ur. 5 XII 1836, Żołudek (Wileńszczyzna), zm. 5 VIII 1908, Ouarville (Francja),
działacz polit., uczestnik powstania 1863–64 i Komuny Paryskiej 1871.
Wrześniowski Edwin, ur. 16 I 1842, Opatów, zm. 17 IV 1886, Kraków,
inżynier dróg i mostów;
Wspólnota Narodów, Commonwealth of Nations Wymowa,
zinstytucjonalizowana forma współpracy państw dawnego imperium brytyjskiego.
Wu Guanzhong, ur. 5 VII 1919, Yixing (prow. Jiangsu), zm. 25 VI 2010, Pekin,
malarz chiń.;
Wuld Dadda Muchtar, Moktar Ould Daddah, Muhtār Wuld Dadda, ur. 25 XII 1924, Boutilimit, zm. 15 X 2003, Paryż,
polityk mauretański;
Wybicki Józef Rufin, ur. 29 IX 1747, Będomin k. Kościerzyny, zm. 19 III 1822, majątek Manieczki k. Śremu,
działacz polityczny, pisarz i publicysta; autor polskiego hymnu narodowego (Mazurek Dąbrowskiego).
Wyczółkowski Leon, ur. 12 IV 1852, Huta Miastkowska k. Garwolina, zm. 27 XII 1936, Warszawa,
malarz i grafik.
instytucja organizująca proces wydawniczy.
Wygodzki Stanisław, ur. 13 I 1907, Będzin, zm. 9 V 1992, Giwataim k. Tel Awiwu-Jaffy,
pisarz, pochodzenia żydowskiego.
Wynnyczenko Wołodymyr, ur. 7 VIII 1880, gubernia chersońska, zm. 1951, Paryż,
ukr. polityk i pisarz;
Wysocki Józef, ur. 1809, k. Tulczyna na Podolu, zm. 31 XII 1873, Paryż,
działacz polit., generał;
Wyszyński Stefan, ur. 3 VIII 1901, Zuzela (Podlasie), zm. 28 V 1981, Warszawa,
kardynał, prymas Polski, zwany Prymasem Tysiąclecia.
Yersin
[jersę̣]
Alexandre Emile John Wymowa, ur. 23 IX 1863, Lavaux, zm. 1 III 1943, Nha Trang (Wietnam),
szwajcarski lekarz bakteriolog;
Yoccoz
[jokkọz]
Jean-Christophe, ur. 29 V 1957, Paryż,
matematyk francuski;
Yun Isang, ur. 17 IX 1917, Tongjong, zm. 3 XI 1995, Berlin,
kompozytor koreański;
Zachwatowicz Jan, ur. 4 III 1900, Gatczyna k. Petersburga, zm. 18 VIII 1983, Warszawa,
ojciec Krystyny, architekt, historyk architektury, konserwator;
Zadkine
[zadkịn]
Ossip, Osip Zadkin Wymowa, ur. 14 VII 1890, Witebsk, zm. 25 XI 1967, Paryż,
fr. rzeźbiarz, rysownik i grafik, pochodzenia białoruskiego;
Zaleski Bronisław, ur. 1819 lub 1820, Raczkiewicze (Litwa), zm. 2 I 1880, Mentona,
pisarz, działacz polityczny;

Ilustracje, multimedia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia