PARYŻ

Encyklopedia PWN

Witruwiusz, Vitruvius, żył w I w. p.n.e.,
architekt rzymski, autor słynnego traktatu o architekturze.
Wittlin Józef, ur. 17 VIII 1896, Dmytrów (Podole), zm. 28 II 1976, Nowy Jork,
pisarz.
Witwicki Stefan, ur. 13 IX 1801, Janów (Podole), zm. 15 IV 1847, Rzym,
poeta, publicysta;
Wiwulski Antoni, ur. 20 II 1877, Totma (Rosja), zm. 7 I 1919, Wilno,
architekt, rzeźbiarz;
Wodzicki Ludwik, hrabia, ur. 19 VIII 1834, Kraków, zm. 11 VIII 1894, w pociągu w drodze z Paryża,
konserwatywny polityk galicyjski;
wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych 1775–83, rewolucja amerykańska,
konflikt zbrojny między Wielką Brytanią a jej 13 koloniami w Ameryce Północnej, zakończony uznaniem niepodległości Stanów Zjednoczonych.
wojna stuletnia 1337–1453,
wojna między Anglią a Francją.
konflikt między grupą demokratycznych państw Europy Zachodniej, do których później przyłączyły się USA i ZSRR, występujące w obronie własnych pozycji w Europie i na świecie, a państwami faszystowskimi (oraz ich sojusznikami), zmierzającymi do zdobycia hegemonii w świecie; konflikt w warunkach wielkiego skoku naukowo-technicznego, który doprowadził do rozwarstwienia sił zbrojnych na nowoczesne armie (głównie niemiecka) wyposażone w najnowsze typy uzbrojenia i tradycyjne armie przede wszystkim państw średnich i małych.
Wojnowicz Władimir N., ur. 26 IX 1932, Duszanbe, zm. 27 VII 2018, Moskwa,
pisarz rosyjski;
walki toczone w Europie (zwłaszcza w Niemczech i Francji) XVI–XVII w. na podłożu wyznaniowym pomiędzy zwolennikami wyznań protestanckich a katolikami, przeważnie o charakterze wojen domowych;
Wojtkiewicz Witold, ur. 29 XII 1879, Warszawa, zm. 14 VI 1909, tamże,
malarz;
Wolff Étienne Charles, ur. 12 II 1904, Auxerre, zm. 19 XI 1996, Paryż,
embriolog francuski;
Wolkers Jan Hendrik, ur. 26 X 1925, Oegstgeest k. Lejdy, zm. 19 X 2007, Westermient (Texel),
pisarz holenderski, tworzący w języku niderlandzkim, rzeźbiarz;
Wolna Francja 1940–44, fr. France libre, od 1942 pod nazwą Francja Walcząca, fr. France combattante,
francuskiej siły polityczmej i społecznej, które 1940 nie uznały kapitulacji Francji i postanowiły kontynuować walkę z Niemcami.
Wols, właśc. Alfred Wolfgang Otto Schulze, ur. 27 V 1913, Berlin, zm. 1 IX 1951, Champigny-sur-Marne,
niem. malarz i fotografik, działający we Francji;
Wolski Mikołaj, ur. 1762, zm. 1802 lub 1803, Białystok,
poeta, tłumacz, publicysta;
Wołowski Ludwik Franciszek, Louis Wolowski, ur. 31 VIII 1810, Warszawa, zm. 15 VIII 1876, Gisors,
francuski ekonomista, adwokat, pochodzenia polskiego;
Wood
[uud]
Christopher, ur. 7 IV 1901, Knowsley k. Liverpoolu, zm. 21 VIII 1930, Salisbury,
malarz angielski;
Woronicz Janusz, ur. 27 VI 1805, Prawutyn k. Zwiahela na Wołyniu, zm. 4 VII 1874, Paryż,
działacz polit., publicysta;
Wostan, właśc. Stanisław Wojcieszyński, ur. 14 XI 1915, Koźmin Wielkopolski, zm. 28 VII 1989, Beynes k. Paryża,
rzeźbiarz i malarz;

Ilustracje, multimedia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia