PARYŻ

Encyklopedia PWN

polska emigracja polityczna po powstaniu listopadowym 1830–31, nazwana tak ze względu na wybitną rolę, jaką odegrała w życiu politycznym i umysłowym narodu polskiego, oraz na liczebność (bezpośrednio po powstaniu 8–9 tys., a do 1862 ok. 20 tys. osób).
Wiene
[wị:nə]
Robert, ur. 16 XI 1881, Drezno, zm. 17 VII 1938, Paryż,
niem. reżyser filmowy;
Wierciński Andrzej, ur. 22 IV 1930, Chorzów, zm. 8 XII 2003, Warszawa,
antropolog, religioznawca;
Wierieszczagin Wasilij W., ur. 26 X 1842, Czerepowiec k. Wołogdy, zm. 13 IV 1904, Port Arthur,
malarz rosyjski;
Wiernikowska Maria, ur. 1955,
dziennikarka, reporter, korespondent wojenny
Wierzbicki Andrzej, ur. 7 VI 1877, Chawie (Rosja), zm. 11 II 1961, Warszawa,
działacz gospodarczy i polityczny, inżynier;
Wierzbicki Piotr, ur. 5 XI 1935, Warszawa,
publicysta, pisarz;
pismo rosyjskie, wyd. 1883–86 w Genewie (redakcja w Paryżu);
arch. budowla o znacznej wysokości i małej powierzchni podstawy, wzniesiona na planie koła, czworoboku lub wieloboku, wolno stojąca lub w zespole architektonicznym;
członkowie drużyn skandynawskich podejmujących od końca VIII do 2. połowy XI w. dalekosiężne wyprawy — głównie morskie i rzekami — o charakterze rabunkowym, handlowym, osadniczym lub zdobywczym (wiele wypraw łączyło różne formy działań) do krajów wschodniej, zachodniej i niekiedy południowej Europy, docierający też do cesarstwa bizantyńskiego i kalifatu bagdadzkiego oraz Ameryki Północnej.
Wilkie
[uı̣lki]
Sir David, ur. 18 XI 1785, Cults (Fife), zm. 1 VI 1841,
malarz szkocki;
Wilson
[wilsọn]
Georges Wymowa, ur. 16 X 1921, Champigny-sur-Marne, zm. 3 II 2010, Rambouillet,
fr. aktor, reżyser;
umiejętność przetwarzania owoców metodami domowymi, półprzem. i przem. na wino; także sztuka wytwarzania i pielęgnacji win;
Winogradow Pawieł G., ur. 30 XI 1854, Kostroma, zm. 19 XII 1925, Paryż,
ros. historyk, mediewista;
Winogradski Siergiej N., ur. 1 (13) IX 1856, Kijów, zm. 25 II 1953, Brie-Comte-Robert (Francja),
mikrobiolog rosyjski;
Winowska Maria, ur. 21 II 1904, Skałat (koło tarnopola), zm. 4 IV 1993, Paryż,
pisarka i publicystka katol.;
Winterhalter
[wı̣ntərhaltər]
Franz Xaver, ur. 20 IV 1805, Menzenschwand (Badenia-Wirtembergia), zm. 8 VII 1873, Frankfurt n. Menem,
niem. malarz i grafik;
Winther
[wịntər]
Christian, ur. 29 VII 1796, Fensmark k. Næstved (Zelandia), zm. 30 XII 1876, Paryż,
pisarz duński;
Witos Wincenty, ur. 21 I 1874, Wierzchosławice k. Tarnowa, zm. 31 X 1945, Kraków,
przywódca ruchu ludowego, polityk, publicysta, rolnik.
witraż
[fr. vitrage < vitrer ‘oszklić, wstawić szyby’],
kompozycja wykonana z kawałków barwnego szkła złączonych ołowianymi ramkami w kwatery, stanowiąca wypełnienie otworu okiennego; także technika malarska zaliczana do malarstwa monumentalnego;

Ilustracje, multimedia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia