PANAMSKI KANAŁ

Encyklopedia PWN

Panamski, Kanał, hiszp. Canal de Panamá, ang. Panama Canal,
droga wodna łącząca O. Atlantycki (przez M. Karaibskie) z O. Spokojnym, w Panamie, na Przesmyku Panamskim;
kanał, kanał wodny,
sztuczny ciek wodny wykonany w wykopie, przekopie lub nasypie z odpowiednio umocnionymi brzegami;
kanał żeglowny, kanał żeglugowy,
sztuczna droga wodna łącząca 2 szlaki komunikacji wodnej lub służąca do obejścia niedogodnego dla żeglugi odcinka rzeki;
Panamski, Przesmyk, hiszp. Istmo de Panamá, ang. Isthmus of Panama,
najwęższy pas lądu między O. Atlantyckim (M. Karaibskie) a O. Spokojnym (Zat. Panamska) w Ameryce Środkowej, w Panamie;
kanały międzynarodowe, kanały morskie,
prawo sztuczne drogi wodne, łączące 2 otwarte dla żeglugi międzynarodowej obszary morskie, na których obowiązuje wolność żeglugi ustanowiona umowami międzynarodowymi;
Panamska, Zatoka, Golfo de Panamá,
zatoka w przyrównikowej części Oceanu Spokojnego, u zachodnich wybrzeży Panamy;
dział nauki i techniki zajmujący się budowlami pozwalającymi właściwie prowadzić gospodarkę wodną; m.in. są to: budowle wodne, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, rurociągi hydrotechn., budowle w głębokich wykopach — np. stacje metra;
Eiffel
[efẹl]
Gustave Alexandre Wymowa, ur. 15 XII 1832, Dijon, zm. 28 XII 1923, Paryż,
francuski inżynier, twórca wybitnych pionierskich konstrukcji stalowych.
część świata obejmująca większość lądów położonych na półkuli zachodniej, w tym 2 kontynenty: Amerykę Północną i Amerykę Południową.
m. we wschodniej części Panamy, nad O. Spokojnym, u wejścia do Kanału Panamskiego;
Balboa Heights
[b. haıts],
ośrodek administracyjny Kanału Panamskiego, w Panamie, nad Zat. Panamską (O. Spokojny), na zachód od miasta Panama;
Bunau-Varilla
[bünọ warijạ]
Philippe Jean, ur. 26 VII 1859, Paryż, zm. 18 V 1940, tamże,
inżynier francuski;
Karaibskie, Morze, ang. Carribean Sea, hiszp. Mar Caribe, Mar de las Antillas, fr. Mer des Caraïbes, Mer Caraïbe, Mer des Antilles, hol. Caribische Zee,
przybrzeżne morze Oceanu Atlantyckiego, między Ameryką Pd. i Ameryką Centralną a Małymi Antylami i Wielkimi Antylami;
Lesseps Ferdinand Marie de Wymowa, wicehrabia, ur. 19 XI 1805, Wersal, zm. 7 XII 1894, La Chênaie k. Guilly,
fr. dyplomata, inżynier;
Panama, Panamá Wymowa, Ciudad de Panamá,
stolica państwa Panama, nad Zat. Panamską (O. Spokojny), w pobliżu Kanału Panamskiego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia