P��askowy��

Encyklopedia PWN

med. paski papieru nasączone substancjami chem. (indykatorami) służące do wykrywania niektórych składników płynów ustrojowych (np. cukru w moczu lub we krwi) i oceny ich stężenia przez porównanie zmiany zabarwienia paska z wzorcem.
kod kreskowy, kod paskowy,
kod binarny, którego zapis składa się z prążków — prążkowi lub paskowi szerokiemu odpowiada 1, a pustemu polu lub prążkowi cienkiemu 0;
światłowód, falowód optyczny,
fiz. kanał do prowadzenia fali świetlnej;
kineskop
[gr. kínēma ‘ruch’, skopéṓ ‘patrzę’],
rodzaj obrazowej lampy elektronopromieniowej przeznaczonej do przetwarzania sygnału elektrycznego (wizyjnego) na obraz świetlny oglądany na ekranie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia