Płyty drzewne

Encyklopedia PWN

tworzywo drzewne w postaci płyt, wyprodukowanych ze sklejonych fornirów (sklejka, drewno warstwowe prasowane), fornirów i listewek (płyta drzewna stolarska), wiórów i trocin (płyta drzewna wiórowa, trocinowa) lub włókien (płyta pilśniowa)
materiały, których podstawowym składnikiem jest drewno;
płyta wytwarzana ze zdrewniałych części łodyg lnianych lub konopnych (paździerzy) przez zmieszanie ich z klejem syntetycznym, utwardzanie na gorąco i prasowanie pod ciśnieniem;
rodzaj tworzywa drzewnego uzyskiwanego przez rozwłóknianie zrębków drewna lub innych surowców roślinnych lignocelulozowych z dodatkiem lub bez dodatku środków hydrofobizujących (hydrofobizacja), klejących i ewentualnie barwiących, a następnie sprasowanie w podwyższonej temperaturze lub sformowanie bezciśnieniowe;
warstwowe tworzywo drzewne uzyskane przez obustronne oklejenie warstwy środkowej (tzw. środka) obłogami;
płyta wykonana z cienkich wiórów drzewnych (specjalnie skrawanych) spojonych pod ciśnieniem spoiwem syntet. lub miner.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia