Płaszczyzna symetrii płaszczyzna zwierciadlana

Encyklopedia PWN

płaszczyzna symetrii, płaszczyzna zwierciadlana,
krystal. makroskopowy element symetrii figury geom.;
symetria
[gr., ‘współmierność’],
mat.:
symetria
[gr., ‘współmierność’],
anat. podstawowa cecha budowy organizmów;
prawidłowe powtarzanie się w przestrzeni jednakowych pod względem fiz. i geom. części kryształu (ścian, krawędzi, płaszczyzn sieciowych, atomów, cząsteczek, komórek elementarnych itp.).
symetria osiowa, odbicie zwierciadlane, symetria względem prostej,
mat. przekształcenie płaszczyzny (przestrzeni) przyporządkowujące każdemu jej punktowi A punkt A′ symetryczny względem ustalonej prostej k (oś symetrii), co oznacza, że A i A′ leżą na tej samej prostej prostopadłej do k, po przeciwnych stronach k i w równej od k odległości.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia