Płaskowyż

Encyklopedia PWN

geogr. obszar o rzeźbie równinnej lub falistej, słabo rozczłonkowany, opadający stromymi stokami do otaczających obniżeń;
Campbella, Płaskowyż, Campbell Plateau, Wyniesienie Campbell,
płaskowyż podwodny na dnie Oceanu Spokojnego, w zachodniej części Basenu Południowopacyficznego, na południe od Wyspy Południowej (Nowa Zelandia);
Radziecki, Płaskowyż, ang. Soviet Plateau, ros. Sowietskoje płato,
płaskowyż lodowy w środkowej części Antarktydy Wschodniej
Świdnicki, Płaskowyż, Płaskowyż Łuszczowski,
płaska równina denudacyjna na Wyż. Lubelskiej, w widłach Wieprza i jego lewego dopływu Bystrzycy, między Płaskowyżem Nałęczowskim na zachodzie a Polesiem na wschodzie;
południowo-wschodnia część Kotliny Sandomierskiej, w Polsce i na Ukrainie, między Równiną Biłgorajską na północy, Roztoczem na wschodzie, Płaskowyżem Sańsko-Dniestrzańskim na południu i Doliną Dolnego Sanu (na zachodzie), ku któremu opada ok. 50 m kilkoma stopniami tarasów (liczne wydmy);
Crozeta, Płaskowyż
[p. kro˜],
Crozet Plateau, Wyniesienie Crozeta,
podmorski płaskowyż w środkowej części dna Oceanu Indyjskiego, między Basenem Crozeta i Basenem Afrykańsko-Antarktycznym;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia