Opozycja w szerokim znaczeniu

Encyklopedia PWN

w szerokim rozumieniu — wszelkie teorie traktujące konflikt jako fakt o zasadniczym znaczeniu dla wyjaśnienia procesów społecznych;
Zygmunt II August, ostatni z męskiej linii Jagiellonów, ur. 1 VIII 1520, Kraków, zm. 7 VII 1572, Knyszyn,
król polski i wielki książę litewski od 1529.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia