Olzy

Encyklopedia PWN

m. powiatowe w województwie śląskim, na Płaskowyżu Rybnickim, nad Leśnicą (prawy dopływ Olzy), w ROW.
Zachodniobeskidzkie, Pogórze, czes. Podbeskydská pahorkatina,
północno-zachodnia część Zewn. Karpat Zachodnich, w Polsce i Czechach;
w. gminna w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w Kotlinie Ostrawskiej, nad Pielgrzymówką (prawy dopływ Olzy), przy granicy z Czechami;
Beskidy,
czes., słowac., ukr.
Beskydy,
góry fałdowe w północnej, zewnętrznej części Karpat, na terenie Czech, Polski, Słowacji i Ukrainy. Ciągną się szerokim łukiem o długości ok. 600 km i szerokości ok. 50 km, od Bramy Morawskiej i górnej Beczwy na zachodzie po obszar źródliskowy Białego i Czarnego Czeremoszu oraz Suczawy na wschodzie.
pow. ziemski w południowej części woj. śląskiego, na zachodzie graniczy z Czechami, a na południu ze Słowacją;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia