Olzy

Encyklopedia PWN

Olza, czes. Olše,
rz. w Czechach i Polsce, prawy dopływ Odry, płynie z Beskidu Śląskiego przez Pogórze Śląskie do Kotliny Ostrawskiej, w woj. śląskim;
Grim Emanuel, pseud. Ślązak, ur. 1 I 1883, Karwina, zm. 18 X 1950, Cieszyn,
pisarz i działacz społeczno-narodowy na Śląsku Cieszyńskim, ksiądz;
Odra, niem. Oder, łac. Viadrina,
rz. w Polsce i Czechach, na odcinku 179 km graniczna z Niemcami, jedna z największych w zlewisku Morza Bałtyckiego, druga, po Wiśle, pod względem długości rzeka w Polsce.
nazwa stosowana od lat 20. XX w. w polskim piśmiennictwie politycznym na określenie leżącej na zachód od Olzy części Śląska Cieszyńskiego, która po 1918 znalazła się w granicach Czechosłowacji, lecz była zamieszkana przez znaczny (w części gmin dominujący) odsetek ludności polskiej;
Beskid Śląski, czes. Slezské Beskydy,
zachodnia część Beskidów Zachodnich, w Polsce, Czechach i na Słowacji, położona między doliną Olzy i Przełęczą Jabłonkowską na zachodzie a Kotliną Żywiecką i Bramą Wilkowicką na wschodzie;
m. powiatowe w województwie śląskim, na zachodnim skraju Pogórza Śląskiego, nad graniczną rz. Olza, oddzielającą C. od Czeskiego Cieszyna.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia