Olzą

Encyklopedia PWN

woj. w południowej Polsce;
m. powiatowe w województwie śląskim, na Płaskowyżu Rybnickim, nad Leśnicą (prawy dopływ Olzy), w ROW.
Zachodniobeskidzkie, Pogórze, czes. Podbeskydská pahorkatina,
północno-zachodnia część Zewn. Karpat Zachodnich, w Polsce i Czechach;
w. gminna w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w Kotlinie Ostrawskiej, nad Pielgrzymówką (prawy dopływ Olzy), przy granicy z Czechami;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia