Olzą

Encyklopedia PWN

popularne określenie mieszkańców terenów górskich;
w. gminna w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w Beskidzie Śląskim, na południowych stokach Złotego Gronia (710 m), nad potokiem Glinianym (lewy dopływ Olzy), w pobliżu granicy z Czechami i Słowacją;
miasto w województwie śląskim, w południowej części Płaskowyżu Rybnickiego, nad Szotkówką (prawy dopływ Olzy), na wododziale zlewisk Wisły i Odry, przy granicy z Czechami, na obszarze ROW; powiat grodzki.
Karpaty, rum. Carpaţii, niem. Karpaten, węg. Kárpátok,
jeden z największych łańcuchów górskich w Europie, położony w jej środkowej części, w Austrii, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Polsce, Ukrainie i Rumunii;
w. w woj. śląskim (pow. cieszyński, gmina Zebrzydowice), nad Piotrówką (prawy dopływ Olzy);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia