Olzą

Encyklopedia PWN

Karwina, Karviná,
m. we wschodnich Czechach, w kraju morawsko-śląskim, nad Olzą, na wschód od Ostrawy, przy granicy z Polską.
Odra, niem. Oder, łac. Viadrina,
rz. w Polsce i Czechach, na odcinku 179 km graniczna z Niemcami, jedna z największych w zlewisku Morza Bałtyckiego, druga, po Wiśle, pod względem długości rzeka w Polsce.
Ostrawska, Kotlina, czes. Ostravská pánev,
część Podkarpacia Północnego, w Czechach i Polsce;
Trzyniec, Třinec,
m. w północnych Czechach, w kraju morawsko-śląskim (dawny ostrawski), nad Olzą, w pobliżu granicy z Polską.
Beskid Śląski, czes. Slezské Beskydy,
zachodnia część Beskidów Zachodnich, w Polsce, Czechach i na Słowacji, położona między doliną Olzy i Przełęczą Jabłonkowską na zachodzie a Kotliną Żywiecką i Bramą Wilkowicką na wschodzie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia