Oksfordzie

Encyklopedia PWN

Evans-Pritchard
[ẹwənz prı̣czərd]
Sir Edward Evan Wymowa, ur. 21 IX 1902, Crowborough (hrab. Sussex), zm. 11 IX 1973, Oksford,
brytyjski antropolog społeczny, afrykanista;
Florey
[flọ:ri]
Sir Howard Walter Wymowa, ur. 24 X 1898, Adelaide, zm. 21 II 1968, Oksford,
austral. chemik i lekarz patolog;
Haskell
[hạ̈skəl]
Francis James Herbert, ur. 7 IV 1928, Londyn, zm. 18 I 2000, Oksford,
bryt. historyk sztuki;
Herbertson Andrew John, ur. 1865, zm. 31 VII 1914, Oksford,
geograf angielski;
Hill
[hıl]
Christopher, ur. 6 II 1912, York, zm. 24 II 2003, k. Oksfordu,
historyk brytyjski;
Hume-Rothery
[hju:m rọđəri]
William, ur. 15 V 1899, Worcester Park (hrab. Surrey), zm. 27 IX 1968, Oksford (hrab. Oxfordshire),
metaloznawca brytyjski;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia