Okres rzymski

Encyklopedia PWN

w archeologii termin chronologii względnej określający III okres epoki żelaza, odnoszący się do obszarów Barbaricum;
wywodził się ze sztuki greckiej okresu hellenistycznego; prwdopodobnie to artyści greccy często portretowali mieszkańców Italii w okresie republikańskim.
rodzima forma domu w staroż. Rzymie — prostokątny budynek, nakryty czterospadowym dachem;
termin używany w archeologii na określenie drugiego okresu epoki żelaza w Europie, następującego po okresie halsztackim, a poprzedzającego okres wpływów rzymskich;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia