Odwracalne

Encyklopedia PWN

ogniwo galwaniczne odwracalne, ogniwo galwaniczne wtórne,
ogniwo galwaniczne, w którym reakcje chemiczne przebiegają w sposób odwracalny, tzn. możliwa jest regeneracja materiału elektrod w wyniku przepuszczania przez układ prądu stałego z zewnętrznego źródła;
fiz. proces termodynamiczny przebiegający od stanu A do stanu B, dla którego jest możliwe przejście odwrotne (od B do A) przez te same stany pośrednie układu i otoczenia.
błona fot., na której po naświetleniu i specjalnej obróbce otrzymuje się obraz pozytywowy.
mat. funkcja mająca funkcję odwrotną.
reakcja chem. złożona z elementarnych procesów przebiegających jednocześnie w przeciwnych kierunkach: A + B ⇄ C + D, w której produkty reakcji przebiegającej z lewa na prawo są substratami reakcji biegnącej w kierunku przeciwnym, i odwrotnie.
proces termodynamiczny, przebiegający od stanu A do stanu B, dla którego jest możliwe przejście odwrotne (od B do A) przez te same stany pośrednie układu i otoczenia;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia