Odo

Encyklopedia PWN

żywność modyfikowana, żywność transgeniczna,
żywność wyprodukowana z roślin lub zwierząt (albo przy ich użyciu), które zostały wcześniej ulepszone za pomocą technik inżynierii genetycznej (transgeniczne organizmy, inżynieria genetyczna).
zool. rodzaj rozrodu u zwierząt, gdy po zapłodnieniu wewn. cały rozwój zarodka przebiega w organizmie matki;
bizant. parafraza żywota Buddy, autorstwa mnicha Jana z klasztoru św. Saby w Palestynie, z poł. X w.;
żywotnikowiec, tujopsis, Thujopsis,
rodzaj roślin nagozalążkowych drzewiastych z rodziny cyprysowatych, z jedynym gat., ż. japońskim (T. dolabrata), występującym w wilgotnych górskich lasach Japonii (na wyspach Honsiu, Kiusiu i Sikoku), na wys. od 400 do 1000 m;
termin wprowadzony do socjologii religii przez G. Le Brasa w związku z badaniami nad religijnością we Francji;
jezioro na Pojezierzu Ełckim (woj. warm.-mazur.), na południowy wschód od w. Kruklanki, na wys. 134 m;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia