Oddziaływania elektromagnetyczne

Encyklopedia PWN

fiz. jeden z 4 podstawowych typów oddziaływań;
jedno z podstawowych pojęć fizyki, które określa wzajemny wpływ stanu cząstki (lub ich układu) na stan innych cząstek (lub układów) oraz umożliwia ilościowy opis tych wpływów.
pole fizyczne pośredniczące w oddziaływaniu elektromagnetycznym (oddziaływania fundamentalne);
fiz. oddziaływania między cząstkami fundamentalnymi, tj. składnikami materii i nośnikami sił najbardziej podstawowymi na obecnym etapie poznania (dla najwyższych dostępnych energii lub najmniejszych odległości);
fiz. oddziaływania przenoszone przez 4 bozony pośredniczące (foton, Z0, W+, W) i opisywane przez jeden Model Standardowy;
fiz. koncepcja dotycząca oddziaływań fundamentalnych, w której zakłada się, że różne z pozoru oddziaływania są przejawem bardziej podstawowych oddziaływań, opisywanych w ramach jednej teorii;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia