Oce

Encyklopedia PWN

organizacja ideowo-wychowawacza, działająca 1925–39 (1925–27 pod nazwą Związek Harcerzy Pol. w Niemczech);
organizacja kombatancka;
organizacja młodzieżowa, powołana VII–VIII 1945, politycznie związana z SD;
Związek Młodzieży Ludowej (ZML), Zielone Koszule,
organizacja młodzieżowa utworzona 1926 w Wielkopolsce
organizacja młodzieżowa, utworzona 1957 w Warszawie w wyniku połączenia Rewolucyjnego Związku Młodzieży i Związku Młodzieży Robotniczej, powstałych w okresie rozpadu ZMP;
Związek Narodowy Polski w Stanach Zjednoczonych (ZNP), Polish National Alliance,
najliczniejsza ubezpieczeniowa i kult.-oświat. organizacja Polonii w USA, zał. 1880, z siedzibą w Chicago;
organizacja zawodowa pracowników oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki oraz instytucji z nimi współpracujących.
organizacja młodzieży akademickiej, zał. 1917;
Związek Peowiaków, do 1929 Polska Organizacja Wolności,
organizacja kombatancka, utworzona VI 1922;
organizacja społ., utworzona 1990 w Grodnie;
organizacja społ., zał. 1994 w Karagandzie;
nacz. organizacja ludności pol. w Niemczech, zał. VIII 1922 w Berlinie jako reprezentacja prawna interesów Polaków — obywateli niem. i ich stowarzyszeń;
społ.-zawodowa organizacja rolników, zał. 1944 w Lublinie z inicjatywy działaczy PPR i SL;
Związek Sokołów Polskich w Ameryce, ang. Polish Falcons’ Alliance of America,
stowarzyszenie gimnastyczne i społ.-wychowawcze, powstałe 1887; od 1894 pod nazwą Związek Sokołów Pol. w Ameryce, od 1925 — Sokolstwo Pol. w Ameryce, z siedzibą w Chicago (do 1901 i 1905–12), South Bend w Indianie (1901–05), Nowym Jorku (1909–12) i Pittsburghu w Pensylwanii (od 1912);
centralna organizacja gosp. ludności pol. w Niemczech działająca 1923–39, do IX 1932 pod nazwą Związek Spółdzielni Śląskich;
związek rewizyjny spółdzielczości, utworzony XI 1934, działalność rozpoczął I 1935;
organizacja kombatancka, utworzona w Katowicach 1926 (1928 przyjęła charakter ogólnopolski);
komunist. organizacja młodzieżowa, utworzona I 1943 w Warszawie;

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

OK zob. okej.
okej, okay [wym. okej], OK, O.K. [wym. okej] «wszystko w porządku, dobrze, zgoda»
oko
1. «narząd wzroku»
2. «zdolność widzenia»
3. «wzrok w chwili patrzenia»
4. «kropla tłuszczu pływająca na powierzchni jakiegoś płynu»
5. «to, co jest kształtem podobne do oka lub pełni podobną funkcję»
6. «okrągła, lśniąca powierzchnia wody»
7. «duże oczko – pętelka w dzianinie, sieci itp.»
8. zob. oczko w zn. 9.
9. «służba obserwacyjna na dziobie statku pełniona przez marynarza w czasie złej widoczności»
10. «marynarz pełniący tę służbę»
11. «pętla na końcu liny, służąca m.in. do mocowania lin na omasztowaniu»

• oczny • oczysko
kocie oko «kamień półszlachetny, minerał barwy zielonawej o jedwabistym połysku, z widoczną po oszlifowaniu smugą światła przesuwającą się podczas obrotu kamienia»
oko cyklonu «obszar w centrum cyklonu tropikalnego»
oko magiczne «lampa elektronowa będąca wskaźnikiem strojenia w odbiorniku radiowym»
oko opatrzności «symbol opatrzności przedstawiony jako oko w trójkącie otoczonym promieniami»
refrakcja oka «załamywanie promieni świetlnych przechodzących przez poszczególne części optycznego układu oka»
tygrysie oko «odmiana kwarcu, minerał koloru żółtawego lub brunatnego o silnej migotliwości»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia