OKO

Encyklopedia PWN

wojny toczone przez Polskę i Litwę z Moskwą (Rosją) od końca XV w. do XVII w. Wzrost siły wielkiego księstwa moskiewskiego, jaki nastąpił w XV w., a którego świadectwem było ostateczne zrzucenie zwierzchnictwa tatarskiego (1480), i głoszony przez władców moskiewskich program zjednoczenia wszystkich ziem ruskich pod zwierzchnictwem Moskwy (tzw. zbieranie ziem ruskich) doprowadziły do wojen moskiewsko-litewskich, do których następnie włączyła się także Polska; istotnym czynnikiem było również dążenie Rosji do uzyskania dostępu do morza.
Wołowy Grzbiet, słowac. Volí hrbát,
część gł. grani Tatr Wysokich (graniczna ze Słowacją), pomiędzy Mięguszowieckim Szczytem Czarnym a Żabim Koniem;
Woskreseńsk, Woskriesiẹnsk,
m. w Rosji, w obwodzie moskiewskim, na skraju Niz. Mieszczorskiej, na l. brzegu Moskwy (dopływ Oki), na południowy wschód od Moskwy; ośrodek adm. rejonu.
psychol. nacisk środowiska społ. na zmianę lub zachowanie przez jednostkę postaw, sądów, przekonań;
Wróblewski Zygmunt Florenty, ur. 28 X 1845, Grodno, zm. 16 IV 1888, Kraków,
fizyk polski.
med. trudno gojący się ubytek w tkance zmienionej chorobowo sięgający poza nabłonek, rozwijający się w głąb tkanki;
m. w eur. części Rosji, w obwodzie niżnienowogrodzkim, 15 km od przystani Dosczatoje nad Oką; ośrodek adm. rejonu.
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae,
rodzina małpiatek zamieszkujących południowo-wschodnią Azję;
Zamachowski Zbigniew, ur. 17 VII 1961, Brzeziny,
aktor filmowy i teatralny;
Zima, Zimạ,
m. w azjat. części Rosji, w obwodzie irkuckim, 250 km na północny zachód od Irkucka, nad Oką (dopływ Angary), w pobliżu ujścia rz. Zima; ośrodek adm. rejonu.
złotokret, Chrysochloris asiatica,
ssak z rzędu owadożernych, przedstawiciel rodziny z. (Chrysochloridae);
złotook pospolity, Chrysopa vulgaris,
dość duży owad z grupy sieciarek;
Zwienigorod, Zwienịgorod,
m. w Rosji, w obwodzie moskiewskim, 46 km na zachód od Moskwy, nad rz. Moskwa (dopływ Oki).
żabka złota, Mantella aurantiaca,
gat. żaby;
żmija rogata, Cerastes cerastes,
pustynna, bardzo jadowita żmija;
jedna z 3 wyróżnionych przez G. Cuviera odmian człowieka; podstawą jej wyróżnienia jest „żółty”, a właściwie płowy odcień skóry.

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

oko
1. «narząd wzroku»
2. «zdolność widzenia»
3. «wzrok w chwili patrzenia»
4. «kropla tłuszczu pływająca na powierzchni jakiegoś płynu»
5. «to, co jest kształtem podobne do oka lub pełni podobną funkcję»
6. «okrągła, lśniąca powierzchnia wody»
7. «duże oczko – pętelka w dzianinie, sieci itp.»
8. zob. oczko w zn. 9.
9. «służba obserwacyjna na dziobie statku pełniona przez marynarza w czasie złej widoczności»
10. «marynarz pełniący tę służbę»
11. «pętla na końcu liny, służąca m.in. do mocowania lin na omasztowaniu»

• oczny • oczysko
kocie oko «kamień półszlachetny, minerał barwy zielonawej o jedwabistym połysku, z widoczną po oszlifowaniu smugą światła przesuwającą się podczas obrotu kamienia»
oko cyklonu «obszar w centrum cyklonu tropikalnego»
oko magiczne «lampa elektronowa będąca wskaźnikiem strojenia w odbiorniku radiowym»
oko opatrzności «symbol opatrzności przedstawiony jako oko w trójkącie otoczonym promieniami»
tygrysie oko «odmiana kwarcu, minerał koloru żółtawego lub brunatnego o silnej migotliwości»
OK zob. okej.
okej, okay [wym. okej], OK, O.K. [wym. okej] «wszystko w porządku, dobrze, zgoda»
refrakcja oka «załamywanie promieni świetlnych przechodzących przez poszczególne części optycznego układu oka»
rozstawienie oczu, kości policzkowych «odległość od siebie oczu, kości policzkowych w linii prostej»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia