OKO

Encyklopedia PWN

pour les beaux yeux
[pur le bo żjọ̈; fr.],
dla (czyichś) pięknych oczu; bezinteresownie (Molière Pocieszne wykwintnisie).
powiększenie, powiększenie optyczne,
fiz. jedna z wielkości charakteryzujących układ optyczny.
archeol. kultura późnej epoki brązu (XVI–IX w. p.n.e.) rozwijająca się w międzyrzeczu Wołgi oraz dolnej i środkowej Oki;
Proxima, Proxima Centauri, Alfa Centauri C,
gwiazda w gwiazdozbiorze Centaura, najbliższa Słońca;
w starożytności kraina we wschodniej Afryce nad Morzem Czerwonym (tereny wschodniego Sudanu, północno-zachodniej Etiopii i północnej Erytrei);
Rak, łac. Cancer,
gwiazdozbiór nieba północnego;
rasizm
[fr. < wł.],
zespół poglądów, według których istnieją naturalne i wrodzone różnice między rasami ludzkimi, co musi prowadzić do dominacji jednej nad pozostałymi.
reakcja wywołana absorpcją promieniowania elektromagnetycznego w zakresie nadfioletowym, widzialnym lub podczerwonym, które bezpośrednio lub pośrednio (poprzez cząsteczki fotosensybilizatorów) powoduje wzbudzenie elektronowe cząsteczek substratów;
reakcje chem., w których stężenia produktów przejściowych drgają (oscylują) w skali makroskopowej w czasie.
Reichenbach
[rajszenbạk]
François, ur. 3 VII 1922, Paryż, zm. 2 II 1993, Neuilly pod Paryżem,
fr. reżyser filmów dokumentalnych;
zespół pieśni i tańca, utw. z powstałego 1943 w Sielcach nad Oką teatru 1. Dywizji im. T. Kościuszki;
farm. handlowa nazwa leku stosowanego w przekrwieniu błony śluzowej nosa i oczu, → nafazolina.
rogatkokształtne, Heterodontiformes,
rząd ryb mor. z podgromady spodoustych z 1 rodziną — rekiny rogate (Heterodontidae);
Rufa, łac. Puppis,
astr. gwiazdozbiór nieba południowego;
mit. słow. wschodniosłow. demony wodne, leśne lub polne, zw. też rusawkami i majkami;
dzielnica Rusi Kijowskiej w międzyrzeczu Oki i Wołgi;
Rychliński Jerzy Bohdan, ur. 20 III 1892, Warszawa, zm. 22 III 1974, tamże,
prozaik, z zawodu prawnik;
Sajańsk, Sajạnsk,
m. w Rosji (obw. irkucki), nad Oką (dopływ Angary);
Sakowski Juliusz, pierwotnie Julian Saydenbaytel, ur. 22 V 1904, Warszawa, zm. 11 V 1977, Londyn,
eseista, krytyk literacki;
Šalda František Xaver, ur. 22 XII 1867, Liberec, zm. 4 IV 1937, Praga,
czeski krytyk lit. i eseista;

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

oko
1. «narząd wzroku»
2. «zdolność widzenia»
3. «wzrok w chwili patrzenia»
4. «kropla tłuszczu pływająca na powierzchni jakiegoś płynu»
5. «to, co jest kształtem podobne do oka lub pełni podobną funkcję»
6. «okrągła, lśniąca powierzchnia wody»
7. «duże oczko – pętelka w dzianinie, sieci itp.»
8. zob. oczko w zn. 9.
9. «służba obserwacyjna na dziobie statku pełniona przez marynarza w czasie złej widoczności»
10. «marynarz pełniący tę służbę»
11. «pętla na końcu liny, służąca m.in. do mocowania lin na omasztowaniu»

• oczny • oczysko
kocie oko «kamień półszlachetny, minerał barwy zielonawej o jedwabistym połysku, z widoczną po oszlifowaniu smugą światła przesuwającą się podczas obrotu kamienia»
oko cyklonu «obszar w centrum cyklonu tropikalnego»
oko magiczne «lampa elektronowa będąca wskaźnikiem strojenia w odbiorniku radiowym»
oko opatrzności «symbol opatrzności przedstawiony jako oko w trójkącie otoczonym promieniami»
tygrysie oko «odmiana kwarcu, minerał koloru żółtawego lub brunatnego o silnej migotliwości»
OK zob. okej.
okej, okay [wym. okej], OK, O.K. [wym. okej] «wszystko w porządku, dobrze, zgoda»
refrakcja oka «załamywanie promieni świetlnych przechodzących przez poszczególne części optycznego układu oka»
rozstawienie oczu, kości policzkowych «odległość od siebie oczu, kości policzkowych w linii prostej»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia