OKO

Encyklopedia PWN

anat. struktura załamująca światło, występująca w oku kręgowców i niektórych bezkręgowców, składnik układu opt. oka;
wada oczu;
tylna, wewn. część gałki ocznej;
arch. ornament ciągły pasowy składający się z wypukłych, jajowatych elementów, rzeźbiony lub malowany;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia