O Indyjskiego

Encyklopedia PWN

stolica pierwszego państwa afryk. ludów Szona — obecnie ruiny w środkowej części Zimbabwe, ok. 30 km na południowy wschód od m. Masvingo;
Wilhelma II, Ziemia, Wilhelm II Land, Wilhelm II Coast,
region w Antarktydzie Wschodniej, część wybrzeża O. Indyjskiego między ziemiami Księżniczki Elżbiety i Królowej Marii;
Wilkesa, Ziemia, Wilkes Land,
region w Antarktydzie Wschodniej, między Wybrzeżem Królowej Marii a Wybrzeżem Adeli, nad O. Indyjskim (między 100°30′E a 142°00′E);
Wschodnioindyjski, Grzbiet, Grzbiet 90°E, ang. Ninetyeast Ridge,
wąski grzbiet wulkaniczny w dnie O. Indyjskiego;
Wschodnioindyjski, Rów, East Indian Trench,
rów w dnie O. Indyjskiego.
m. w pn. Australii, nad O. Indyjskim, gł. port.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia