O Atlantyckiego

Encyklopedia PWN

Inmarsat Wymowa, ang. International Maritime Satellite Telecommunications Organization Wymowa, od 1994 International Mobile Satellite Organization,
organizacja zajmująca się gł. realizacją globalnego systemu mor. radiokomunikacji satelitarnej Inmarsat;
Islandia, Ísland,
wyspa w pn.-zach. Europie, na granicy O. Atlantyckiego i O. Arktycznego, wraz z przybrzeżnymi wysepkami stanowi państwo Islandia;
Islandzki, Basen, Iceland Basin,
basen w dnie O. Atlantyckiego, na południe od Islandii;
Islandzki, Próg, Iceland Rise,
grzbiet podmor. w północnej części dna O. Atlantyckiego;
geol. drugi okres (jednostka geochronologiczna) ery mezozoicznej, trwający od ok. 203 do ok. 135 mln lat temu; także system (jednostka chronostratygraficzna), obejmujący powstałe w tym czasie skały.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia