O Arktyczny

Encyklopedia PWN

Sverdrupa, Cieśnina, ang. Sverdrup Channel, fr. Détroit de Sverdrup,
cieśnina Oceanu Arktycznego, w północnej części kanadyjskiego Archipelagu Arktycznego, w środkowej części Wysp Królowej Elżbiety, między wyspami Axela Heiberga i Meighen;
Terytoria Północno-Zachodnie, ang. Northwest Territories Wymowa, fr. Territoires du Nord-Ouest Wymowa,
terytorium autonomiczne w północno-zachodniej Kanadzie, na północ od równoleżnika 60°N, między terytorium Nunavut na wschodzie a terytorium Jukon na zachodzie, obejmuje także niektóre wyspy Archipelagu Arktycznego (Banksa, Ks. Patryka, częściowo Wiktorii i Melville’a);
konflikt między grupą demokratycznych państw Europy Zachodniej, do których później przyłączyły się USA i ZSRR, występujące w obronie własnych pozycji w Europie i na świecie, a państwami faszystowskimi (oraz ich sojusznikami), zmierzającymi do zdobycia hegemonii w świecie; konflikt w warunkach wielkiego skoku naukowo-technicznego, który doprowadził do rozwarstwienia sił zbrojnych na nowoczesne armie (głównie niemiecka) wyposażone w najnowsze typy uzbrojenia i tradycyjne armie przede wszystkim państw średnich i małych.
Wschodniogrenlandzki, Prąd, ang. East Greenland Current,
powierzchniowy zimny prąd w O. Arktycznym i O. Atlantyckim;
Wysp Owczych, Grzbiet, Próg Islandzko-Farerski, Próg Islandzki,
grzbiet podmor. w północnej części dna O. Atlantyckiego, od W. Owczych do Islandii;
Zatokowy, Prąd, Golfsztrom, ang. Gulf Stream, niem. Golfstrom,
system ciepłych, stałych i powierzchniowych prądów morskich w Oceanie Atlantyckim i Oceanie Arktycznym;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia