Nowe

Encyklopedia PWN

w. gminna w województwie kuj.-pomor. (pow. bydgoski);
Nowa Wolność, ang. New Freedom,
program wyborczy W.Th. Wilsona w kampanii prezydenckiej 1912;
m. w środkowej Bułgarii (obw. Jamboł), na Niz. Górnotrackiej;
państwo w południowo-zachodniej części Oceanii, 1600 km na południowy wschód od Australii, nad otwartym Oceanem Spokojnym i Morzem Tasmana
Nowa Ziemia, Nọwaja Ziemlạ,
archipelag na O. Arktycznym, między M. Barentsa a M. Karskim, w Rosji; należy do obwodu archangielskiego;
Nowej Anglii, Góry, New England Seamounts,
podmorski grzbiet w dnie Oceanu Atlantyckiego, w Basenie Północnoamerykańskim;
określenie (autorstwa J. Płażewskiego) popularnej pod koniec lat 70. i w latach 80. odmiany filmów z kręgu science fiction, fantasy, baśni i przygody.
Nowy Jork, New York Wymowa,
m. w USA, w stanie Nowy Jork, przy ujściu rz. Hudson do O. Atlantyckiego;
rocznik hist. wyd. przez Inst. Historii PAN;
Nowy Amsterdam, Nieuw Amsterdam,
→ Nowy Jork.
Nowy Brunszwik, ang. New Brunswick Wymowa, fr. Nouveau-Brunswick,
prow. we wschodniej Kanadzie, nad O. Atlantyckim;
dzielnica przem. w północno-wschodniej części Rudy Śląskiej (woj. śląskie), graniczy ze Świętochłowicami;

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

nowe «to, co nowe, nowoczesne, postępowe»
nowy II «człowiek właśnie przybyły, dopiero co poznany lub początkujący w jakimś zawodzie»
• nowa
gwiazda nowa «gwiazda, której jasność zwiększa się nagle i szybko»
kalendarz gregoriański, nowego stylu «kalendarz słoneczny używany obecnie w większości krajów świata»
Nowa Fala «nurt w filmie francuskim końca lat 50.»
• nowofalowy
nowa lewica «ideologia i ruch społeczny w drugiej połowie XX w., wyrażające rozczarowanie zarówno kapitalizmem, jak i komunizmem w Europie Wschodniej»
od nowa «jeszcze raz od początku»
po nowemu pot. «w nowy sposób»
kłaść się na nowy kurs «zmieniać kierunek poruszania się statku, samolotu»
nowy I
1. «niedawno zrobiony, nabyty lub właśnie powstały, założony»
2. «taki, który zajął miejsce poprzedniego»
3. «o ludziach: spotykany po raz pierwszy, dopiero co poznany lub będący od niedawna w jakimś środowisku»
4. «od niedawna istniejący, właśnie wynaleziony»
5. «następny, dalszy»
6. «zwykle o roślinach lub ich częściach: świeżo wyrosły lub świeżo dojrzały»

• nowiutki, nowiuśki, nowiuchny, nowiuteńki, nowiusieńki
Nowy Rok «dzień świąteczny, rozpoczynający rok kalendarzowy, przypadający w większości krajów 1 stycznia»
Nowy Świat «kontynent półkuli zachodniej – Ameryka Północna i Ameryka Południowa»
Nowy Testament «zbiór ksiąg religijnych powstałych między połową I a połową II w. n.e., stanowiący część Biblii»
• nowotestamentowy, nowotestamentalny
położyć się na nowy kurs «zmienić kierunek poruszania się statku, samolotu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia