Nowe

Encyklopedia PWN

partia polit., zał. VI 1946 przez działaczy, którzy odeszli z Polskiego Stronnictwa Ludowego po konflikcie dotyczącym porozumienia z PPR i głosowania w referendum;
w. w woj. mazow. (pow. wyszkowski, gmina Wyszków), na pr. brzegu Bugu, przy granicy z Wyszkowem;
Stare i Nowe Miasto w Warszawie,
zabytkowy zespół arch. o średniow. układzie;
zabytkowy średniow. zespół arch.;
organizacja nauczycieli i pracowników oświat., działająca 1932–39;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia