Nowe

Encyklopedia PWN

organizacja nauczycieli i pracowników oświat. działająca 1932–39, → Towarzystwo Oświaty Demokratycznej „Nowe Tory”.
czasopismo pedag., wyd. 1906–14 w Warszawie;
miasto w województwie zachodniopomorskim, w powiecie polickim, na Równinie Wkrzańskiej, na półwyspach Jez. Nowowarpieńskiego, ok. 300 m od granicy z Niemcami, na północnym skraju Puszczy Wkrzańskiej.
czasopismo komunist., wyd. 1941–46 kolejno we Lwowie, Kujbyszewie i Moskwie;
reformatorski ruch pedag., rozwijający się w 1. poł. XX w. w wielu krajach Europy, zmierzający do odnowy szkoły, treści i metod kształcenia i wychowania;
Nowe Zamki, Nové Zámky,
m. w Słowacji, w kraju nitrzańskim, na Małej Niz. Naddunajskiej (część Niz. Środkowodunajskiej), nad Nitrą (dopływ Wagu).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia