Nowe

Encyklopedia PWN

w. w woj. opolskim (pow. opolski, gmina Prószków);
miesięcznik lit.-artyst., wyd. 1937 w Warszawie;
partia polit., zał. 2003;
radykalna prawicowa partia żydowska, utworzona 1935 w Wiedniu z inicjatywy W. Żabotyńskiego, przywódcy istniejącej od 1923 frakcji syjonistów-rewizjonistów w Świat. Organizacji Syjonistycznej;
Nowa Partia Demokratyczna, New Democratic Party (NDP),
kanadyjska partia polit. o programie socjaldemokratycznym;
miesięcznik lit.-społ., wyd. 1942–46 w Londynie;
czasopismo emigr., wyd. 1833–37 i 1839–46 w Paryżu;
nowa powieść, fr. nouveau roman Wymowa, antypowieść,
awangardowy kierunek w prozie francuskiej lat 50. XX w., ukształtowany za sprawą działalności twórczej A. Robbe-Grilleta, M. Butora, C. Simona, R. Pingeta, N. Sarraute, czerpiący inspiracje z wcześniejszych, nowatorskich utworów S. Becketta, J. Cayrola;
miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim, w Obniżeniu Noworudzkim, między Wzgórzami Włodzickimi, G. Stołowymi i G. Sowimi, w dolinie Włodzicy (lewy dopływ Ścinawki), na obszarze Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego, w pobliżu granicy z Czechami.
kierunek w sztuce niemieckiej, → Neue Sachlichkeit.
termin określający twórczość rzeźbiarską kręgu Transawangardy na początku lat 80. XX w.;
miasto w województwie podkarpackim, w powiecie leżajskim, na południowo-wschodnim skraju Równiny Tarnobrzeskiej, w pobliżu ujścia Trzebośnicy do Sanu.
m. w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, we wschodniej części G. Świętokrzyskich, między pasmami Łysogórskim i Jeleniowskim, u północno-wschodniego podnóża Łysej Góry;
m. powiatowe w województwie lubuskim, na pograniczu Pradoliny Głogowskiej i Wzgórz Dalkowskich, na l. brzegu Odry.
miesięcznik społ.-pedag., wyd. od 1950 w Warszawie; organ Min. Edukacji Narodowej.
regionalny dziennik informacyjno-publicystyczny, wydawany od 1952 w Opolu;
w. w województwie kuj.-pomor. (pow. radziejowski, gmina Piotrków Kujawski), na południowy wschód od południowych krańców jez. Gopło;
w. w województwie lubuskim (pow. międzyrzecki, gmina Bledzew), na l. brzegu doliny Samy;
Nowa Wieś Spiska, Spišská Nová Ves Wymowa,
m. we wschodniej Słowacji, w kraju preszowskim, nad Hornádem (dorzecze Cisy).

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

nowe «to, co nowe, nowoczesne, postępowe»
nowy II «człowiek właśnie przybyły, dopiero co poznany lub początkujący w jakimś zawodzie»
• nowa
gwiazda nowa «gwiazda, której jasność zwiększa się nagle i szybko»
kalendarz gregoriański, nowego stylu «kalendarz słoneczny używany obecnie w większości krajów świata»
Nowa Fala «nurt w filmie francuskim końca lat 50.»
• nowofalowy
nowa lewica «ideologia i ruch społeczny w drugiej połowie XX w., wyrażające rozczarowanie zarówno kapitalizmem, jak i komunizmem w Europie Wschodniej»
od nowa «jeszcze raz od początku»
po nowemu pot. «w nowy sposób»
kłaść się na nowy kurs «zmieniać kierunek poruszania się statku, samolotu»
nowy I
1. «niedawno zrobiony, nabyty lub właśnie powstały, założony»
2. «taki, który zajął miejsce poprzedniego»
3. «o ludziach: spotykany po raz pierwszy, dopiero co poznany lub będący od niedawna w jakimś środowisku»
4. «od niedawna istniejący, właśnie wynaleziony»
5. «następny, dalszy»
6. «zwykle o roślinach lub ich częściach: świeżo wyrosły lub świeżo dojrzały»

• nowiutki, nowiuśki, nowiuchny, nowiuteńki, nowiusieńki
Nowy Rok «dzień świąteczny, rozpoczynający rok kalendarzowy, przypadający w większości krajów 1 stycznia»
Nowy Świat «kontynent półkuli zachodniej – Ameryka Północna i Ameryka Południowa»
Nowy Testament «zbiór ksiąg religijnych powstałych między połową I a połową II w. n.e., stanowiący część Biblii»
• nowotestamentowy, nowotestamentalny
położyć się na nowy kurs «zmienić kierunek poruszania się statku, samolotu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia