Nowe

Encyklopedia PWN

autorytarny system polit. w Brazylii 1937–45;
ekon. w operacjach refundowania długu, kwota, o którą wartość nominalna nowo emitowanych papierów wartościowych jest wyższa od wartości papierów, których termin płatności właśnie upływa;
gwiazdy zmienne, których nagłe pojaśnienie obserwuje się w zakresie promieniowania rentgenowskiego;
ruchy rel. o względnie krótkim czasie istnienia, niskim stopniu instytucjonalizacji, odznaczające się innowacjami w stosunku do tradycyjnych form życia religijnego.
miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim, na Wysoczyźnie Kaliskiej, przy południowo-zachodniej granicy Kalisza.
techn. wysokoniklowe → mosiądze.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia