Nowe

Encyklopedia PWN

formacja poet., która wyłoniła się z ruchu młodolit. w Polsce na przeł. lat 60. i 70.;
nazwa kierunku w sztuce po II wojnie światowej;
Nowa Granada, wicekrólestwo Nowej Granady, hiszp. Virreinato de Nueva Granada,
hiszp. jednostka adm. w Ameryce Południowej, ze stolicą w Bogocie;
Nowa Hiszpania, wicekrólestwo Nowej Hiszpanii, Virreinato de Nueva España,
hiszp. jednostka adm. w Ameryce Północnej XVI–XIX w., ze stolicą w m. Meksyk;
Nowa Irlandia, New Irlandia,
wyspa w Archipelagu Bismarcka, w Papui-Nowej Gwinei;
jaskinia krasowa w G. Kaczawskich, w północno-wschodnim zboczu góry Połom;
Nowa Kaledonia, Nouvelle-Calédonie,
wyspa w Melanezji, w Oceanii, na wschód od Australii, część fr. terytorium zamorskiego o takiej samej nazwie;
termin utworzony przez M. Dżilasa jako określenie warstwy biurokracji partyjnej sprawującej rządy w krajach komunistycznych.
nowa krytyka, New Criticism Wymowa,
tygodnik społ.-kult., wyd. 1923–24 w Warszawie po zawieszeniu „Kultury Robotniczej”;
czasopismo społ.-lit., wyd. 1950–63 w Warszawie;

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

nowe «to, co nowe, nowoczesne, postępowe»
nowy II «człowiek właśnie przybyły, dopiero co poznany lub początkujący w jakimś zawodzie»
• nowa
gwiazda nowa «gwiazda, której jasność zwiększa się nagle i szybko»
kalendarz gregoriański, nowego stylu «kalendarz słoneczny używany obecnie w większości krajów świata»
Nowa Fala «nurt w filmie francuskim końca lat 50.»
• nowofalowy
nowa lewica «ideologia i ruch społeczny w drugiej połowie XX w., wyrażające rozczarowanie zarówno kapitalizmem, jak i komunizmem w Europie Wschodniej»
od nowa «jeszcze raz od początku»
po nowemu pot. «w nowy sposób»
kłaść się na nowy kurs «zmieniać kierunek poruszania się statku, samolotu»
nowy I
1. «niedawno zrobiony, nabyty lub właśnie powstały, założony»
2. «taki, który zajął miejsce poprzedniego»
3. «o ludziach: spotykany po raz pierwszy, dopiero co poznany lub będący od niedawna w jakimś środowisku»
4. «od niedawna istniejący, właśnie wynaleziony»
5. «następny, dalszy»
6. «zwykle o roślinach lub ich częściach: świeżo wyrosły lub świeżo dojrzały»

• nowiutki, nowiuśki, nowiuchny, nowiuteńki, nowiusieńki
Nowy Rok «dzień świąteczny, rozpoczynający rok kalendarzowy, przypadający w większości krajów 1 stycznia»
Nowy Świat «kontynent półkuli zachodniej – Ameryka Północna i Ameryka Południowa»
Nowy Testament «zbiór ksiąg religijnych powstałych między połową I a połową II w. n.e., stanowiący część Biblii»
• nowotestamentowy, nowotestamentalny
położyć się na nowy kurs «zmienić kierunek poruszania się statku, samolotu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia