Nowe

Encyklopedia PWN

Geertz
[gə:rts]
Clifford, ur. 23 VIII 1926, San Francisco, zm. 30 X 2006, Filadelfia,
amer. antropolog kulturowy;
Gehenna
[hebr. gê (ben) Hinnōm, aram. gehinnam ‘dolina (syna) Hinnoma’, ‘dolina jęku’],
dolina w pobliżu południowo-zachodniej części staroż. Jerozolimy, którą Żydzi uważali za splamioną przez kult pogański (zwłaszcza kult Molocha);
Gela
[dżẹla],
m. we Włoszech, na południowym wybrzeżu Sycylii, nad zat. Gela (M. Śródziemne).
Genzeryk, Geisericus, ur. ok. 390, zm. 25 I 477,
król Wandalów od 428, syn króla Guntaryka, brat i następca króla Godegisela;
geochronologia
[gr. gḗ ‘ziemia’, chrónos ‘czas’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
rachuba czasu i datowanie zjawisk w historii Ziemi (wieku skał, transgresji i regresji morza, ruchów górotwórczych, intruzji magmowych i in.).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia