Nowe

Encyklopedia PWN

genet. naturalne zjawisko polegające na połączeniu części 2 genów w drodze niewzajemnego crossing-over albo delecji oraz technika badawcza polegająca na celowym połączeniu fragmentów 2 genów przy użyciu metod inżynierii genetycznej;
połączenie protoplastów 2 komórek, w którego wyniku powstaje jedna komórka hybrydowa;
fykologia
[gr. phýkos ‘wodorost’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
algologia, fikologia,
dział botaniki zajmujący się badaniami glonów (także prokariotycznych, prokarionty);
Gacki Stefan Kordian, ur. 3 VII 1901, Paryż, zm. 5 XII 1984, Nowy Jork,
poeta, krytyk literacki;
gaik, maik, nowe latko,
etnogr. zielona gałąź lub drzewko przybrane kolorowymi ozdobami;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia