Nowe

Encyklopedia PWN

zabytkowy średniow. zespół arch.;
organizacja nauczycieli i pracowników oświat., działająca 1932–39;
NOWA, Niezależna Oficyna Wydawnicza,
pierwsze i największe wydawnictwo drugiego obiegu wydawniczego, zał. IX 1977 w Warszawie, od 1989 (utworzenie Fundacji NOWA) działające jawnie;
Nowa Gwinea, ang. New Guinea, indonez. Irian,
wyspa na Oceanie Spokojnym, w Melanezji;
Nowy Jork, New York Wymowa,
stan w północno-wschodniej części USA, między Wielkimi Jeziorami (Erie i Ontario) a O. Atlantyckim, na północy graniczy z Kanadą;
terytorium zamorskie Francji w Oceanii, w Melanezji, na wyspach Nowa Kaledonia, Lojalności, Pins, Huon, Belep, Chesterfield i Walpole;
gwiazda nowa w gwiazdozbiorza Łabędzia,
nurt keynesizmu, rozwijający się od połowy lat 80. XX w., po ataku na ekonomię keynesistowską zwolenników monetaryzmu i neoklasycznej szkoły w ekonomii.
Nowa Fala, fr. Nouvelle Vague Wymowa,
nurt w filmie francuskim, zainicjowany na przełomie lat 50. i 60.
fr. kolonia w Ameryce Północnej XVI–XVIII w.;
Nowa Fundlandia, ang. Newfoundland, fr. Terre-Neuve,
wyspa na Oceanie Atlantyckim, u wsch. wybrzeży Kanady, przy wejściu do Zat. Świętego Wawrzyńca, część prow. Nowa Fundlandia i Labrador;
Nowa Fundlandia i Labrador, ang. Newfoundland Wymowaand Labrador, fr. Terre-Neuve-et-Labrador,
prow. we wschodniej Kanadzie, obejmująca wyspę Nowa Fundlandia oraz północno-wschodnią część płw. Labrador;
Nowa Georgia, New Georgia,
grupa wysp wulkanicznych na Oceanie Spokojnym, wchodzi w skład W. Salomona;
1921–49 terytorium na Nowej Gwinei pod administracją Australii, → Papua-Nowa Gwinea (Historia).
dzielnica samorządowa we wschodniej części Krakowa, nad Wisłą oraz jej lewymi dopływami Dłubnią i Potokiem Kościelnickim;
współczesny kierunek w makroekonomii, który rozwinął się w latach 70. XX w.
nowa krytyka: nouvelle critique Wymowa,
nowa lewica, ang. New Left, fr. La nouvelle Gauche, niem. Neue Linke,
radykalny ruch ideologiczny i społeczno-polityczny skupiający młodzież studencką i część intelektualistów akademickich, rozwijający się w latach 60. w USA i krajach Europy Zachodniej, odrzucający założenia programowe, styl myślenia i formy działania „starej lewicy” (marksizmu-leninizmu i socjaldemokracji); niekiedy zw. goszyzmem.
nabytki Marchii Brandenburskiej na północ od dolnej Warty i Noteci, uzyskane w XIII w., → Marchia Nowa.

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

nowe «to, co nowe, nowoczesne, postępowe»
nowy II «człowiek właśnie przybyły, dopiero co poznany lub początkujący w jakimś zawodzie»
• nowa
gwiazda nowa «gwiazda, której jasność zwiększa się nagle i szybko»
kalendarz gregoriański, nowego stylu «kalendarz słoneczny używany obecnie w większości krajów świata»
Nowa Fala «nurt w filmie francuskim końca lat 50.»
• nowofalowy
nowa lewica «ideologia i ruch społeczny w drugiej połowie XX w., wyrażające rozczarowanie zarówno kapitalizmem, jak i komunizmem w Europie Wschodniej»
od nowa «jeszcze raz od początku»
po nowemu pot. «w nowy sposób»
kłaść się na nowy kurs «zmieniać kierunek poruszania się statku, samolotu»
nowy I
1. «niedawno zrobiony, nabyty lub właśnie powstały, założony»
2. «taki, który zajął miejsce poprzedniego»
3. «o ludziach: spotykany po raz pierwszy, dopiero co poznany lub będący od niedawna w jakimś środowisku»
4. «od niedawna istniejący, właśnie wynaleziony»
5. «następny, dalszy»
6. «zwykle o roślinach lub ich częściach: świeżo wyrosły lub świeżo dojrzały»

• nowiutki, nowiuśki, nowiuchny, nowiuteńki, nowiusieńki
Nowy Rok «dzień świąteczny, rozpoczynający rok kalendarzowy, przypadający w większości krajów 1 stycznia»
Nowy Świat «kontynent półkuli zachodniej – Ameryka Północna i Ameryka Południowa»
Nowy Testament «zbiór ksiąg religijnych powstałych między połową I a połową II w. n.e., stanowiący część Biblii»
• nowotestamentowy, nowotestamentalny
położyć się na nowy kurs «zmienić kierunek poruszania się statku, samolotu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia