Nowe

Encyklopedia PWN

gwiazdy zmienne wybuchowe wykazujące maksima jasności o amplitudzie 2–7 wielkości gwiazdowych i czasie trwania od kilku do kilkunastu dni, powtarzające się cyklicznie co kilkanaście–kilkaset dni;
Nowe Kauszany, Căuşeni,
m. w Mołdawii.
w. w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim (gmina Babimost), na pograniczu Pojezierza Łagowskiego i Bruzdy Zbąszyńskiej, na północnym skraju Jez. Wojnowskiego;
miesięcznik kult. o formule przeglądu lit.-nauk., wyd. od 1949 w Warszawie (od 1957 dwutygodnik, od 1982 miesięcznik);
miasto w woj. lubuskim, w powiecie nowosolskim, na obszarze Wzgórz Dalkowskich, nad Białą Wodą.
dzielnica we wschodniej części Poznania, na pr. brzegu Warty oraz nad jej dopływami Cybinką i Główną;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia