Nowe

Encyklopedia PWN

miasto w województwie mazowieckim, w powiecie grójeckim, na pograniczu Wysoczyzny Rawskiej i Doliny Białobrzeskiej, na l. wysokim brzegu Pilicy.
Nowe Miasto nad Wagiem, Nové Mesto nad Váhom,
m. w zachodniej Słowacji, w kraju trenczyńskim, nad Wagiem. Wzmiankowane od XIII w.
w. gminna w województwie wielkopol. (pow. średzki), na l. brzegu Warty;
Nowe Niderlandy, Nieuw Nederland,
kolonia hol. w Ameryce Północnej, między rzeką Delaware i ujściem rzeki Hudson, utw. 1624;
autorytarny system polit. w Brazylii 1937–45;
ekon. w operacjach refundowania długu, kwota, o którą wartość nominalna nowo emitowanych papierów wartościowych jest wyższa od wartości papierów, których termin płatności właśnie upływa;
gwiazdy zmienne, których nagłe pojaśnienie obserwuje się w zakresie promieniowania rentgenowskiego;
ruchy rel. o względnie krótkim czasie istnienia, niskim stopniu instytucjonalizacji, odznaczające się innowacjami w stosunku do tradycyjnych form życia religijnego.
miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim, na Wysoczyźnie Kaliskiej, przy południowo-zachodniej granicy Kalisza.
techn. wysokoniklowe → mosiądze.
organizacja nauczycieli i pracowników oświat. działająca 1932–39, → Towarzystwo Oświaty Demokratycznej „Nowe Tory”.
czasopismo pedag., wyd. 1906–14 w Warszawie;
miasto w województwie zachodniopomorskim, w powiecie polickim, na Równinie Wkrzańskiej, na półwyspach Jez. Nowowarpieńskiego, ok. 300 m od granicy z Niemcami, na północnym skraju Puszczy Wkrzańskiej.
czasopismo komunist., wyd. 1941–46 kolejno we Lwowie, Kujbyszewie i Moskwie;
reformatorski ruch pedag., rozwijający się w 1. poł. XX w. w wielu krajach Europy, zmierzający do odnowy szkoły, treści i metod kształcenia i wychowania;
Nowe Zamki, Nové Zámky,
m. w Słowacji, w kraju nitrzańskim, na Małej Niz. Naddunajskiej (część Niz. Środkowodunajskiej), nad Nitrą (dopływ Wagu).
partia polit., zał. VI 1946 przez działaczy, którzy odeszli z Polskiego Stronnictwa Ludowego po konflikcie dotyczącym porozumienia z PPR i głosowania w referendum;
w. w woj. mazow. (pow. wyszkowski, gmina Wyszków), na pr. brzegu Bugu, przy granicy z Wyszkowem;
Stare i Nowe Miasto w Warszawie,
zabytkowy zespół arch. o średniow. układzie;

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

nowe «to, co nowe, nowoczesne, postępowe»
nowy II «człowiek właśnie przybyły, dopiero co poznany lub początkujący w jakimś zawodzie»
• nowa
gwiazda nowa «gwiazda, której jasność zwiększa się nagle i szybko»
kalendarz gregoriański, nowego stylu «kalendarz słoneczny używany obecnie w większości krajów świata»
Nowa Fala «nurt w filmie francuskim końca lat 50.»
• nowofalowy
nowa lewica «ideologia i ruch społeczny w drugiej połowie XX w., wyrażające rozczarowanie zarówno kapitalizmem, jak i komunizmem w Europie Wschodniej»
od nowa «jeszcze raz od początku»
po nowemu pot. «w nowy sposób»
kłaść się na nowy kurs «zmieniać kierunek poruszania się statku, samolotu»
nowy I
1. «niedawno zrobiony, nabyty lub właśnie powstały, założony»
2. «taki, który zajął miejsce poprzedniego»
3. «o ludziach: spotykany po raz pierwszy, dopiero co poznany lub będący od niedawna w jakimś środowisku»
4. «od niedawna istniejący, właśnie wynaleziony»
5. «następny, dalszy»
6. «zwykle o roślinach lub ich częściach: świeżo wyrosły lub świeżo dojrzały»

• nowiutki, nowiuśki, nowiuchny, nowiuteńki, nowiusieńki
Nowy Rok «dzień świąteczny, rozpoczynający rok kalendarzowy, przypadający w większości krajów 1 stycznia»
Nowy Świat «kontynent półkuli zachodniej – Ameryka Północna i Ameryka Południowa»
Nowy Testament «zbiór ksiąg religijnych powstałych między połową I a połową II w. n.e., stanowiący część Biblii»
• nowotestamentowy, nowotestamentalny
położyć się na nowy kurs «zmienić kierunek poruszania się statku, samolotu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia