Nowe

Encyklopedia PWN

gwiazdy zmienne powiększające nagle (w ciągu kilkunastu lub kilkudziesięciu dni) jasność o 7–15 wielkości gwiazdowych, a następnie powracające, w ciągu miesięcy lub lat, do pierwotnej jasności.
miasto w województwie kujawsko-pomor., w powiecie świeckim, na pograniczu Pojezierza Starogardzkiego i Doliny Kwidzyńskiej, u ujścia Mątawy do Wisły.
ruchy społeczne, które pojawiły się na skalę masową w końcu lat 60. XX w., zwłaszcza w wysoko rozwiniętych państwach demokratycznych;
miasto w woj. małopol. (powiat proszowicki), nad Wisłą;
w. w woj. zachodniopomor. (pow. gryfiński, gmina Gryfino), nad Regalicą (Odra Wschodnia);
Nowe Delhi
[nju: dẹli],
dzielnica Delhi, w Indiach, → New Delhi.
czasopismo konspiracyjne,
miesięcznik polit., wyd. w Warszawie 1947–89;
Nowe Forum, niem. Neues Forum,
opozycyjny ruch społ. w NRD,
archip. na Oceanie Spokojnym, od 1980 niepodległe państwo Vanuatu, w Oceanii.
miesięcznik polit., wyd. w Warszawie od 1986 poza cenzurą, od 1991 oficjalnie;
Nowe Horyzonty, inaczej Nowe Pogranicze, ang. New Frontier,
program wyborczy J.F. Kennedy’ego w kampanii prezydenckiej 1960;
gwiazdy zmienne wybuchowe wykazujące maksima jasności o amplitudzie 2–7 wielkości gwiazdowych i czasie trwania od kilku do kilkunastu dni, powtarzające się cyklicznie co kilkanaście–kilkaset dni;
Nowe Kauszany, Căuşeni,
m. w Mołdawii.
w. w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim (gmina Babimost), na pograniczu Pojezierza Łagowskiego i Bruzdy Zbąszyńskiej, na północnym skraju Jez. Wojnowskiego;
miesięcznik kult. o formule przeglądu lit.-nauk., wyd. od 1949 w Warszawie (od 1957 dwutygodnik, od 1982 miesięcznik);
miasto w woj. lubuskim, w powiecie nowosolskim, na obszarze Wzgórz Dalkowskich, nad Białą Wodą.
dzielnica we wschodniej części Poznania, na pr. brzegu Warty oraz nad jej dopływami Cybinką i Główną;
m. powiatowe w województwie warmińsko-mazurskim, na pograniczu Pojezierza Brodnickiego i Garbu Lubawskiego, nad Drwęcą.
Nowe Miasto nad Metują, Nové Město nad Metují,
m. w północnych Czechach, w kraju hradeckim, nad Metują, w pobliżu granicy z Polską.

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

nowe «to, co nowe, nowoczesne, postępowe»
nowy II «człowiek właśnie przybyły, dopiero co poznany lub początkujący w jakimś zawodzie»
• nowa
gwiazda nowa «gwiazda, której jasność zwiększa się nagle i szybko»
kalendarz gregoriański, nowego stylu «kalendarz słoneczny używany obecnie w większości krajów świata»
Nowa Fala «nurt w filmie francuskim końca lat 50.»
• nowofalowy
nowa lewica «ideologia i ruch społeczny w drugiej połowie XX w., wyrażające rozczarowanie zarówno kapitalizmem, jak i komunizmem w Europie Wschodniej»
od nowa «jeszcze raz od początku»
po nowemu pot. «w nowy sposób»
kłaść się na nowy kurs «zmieniać kierunek poruszania się statku, samolotu»
nowy I
1. «niedawno zrobiony, nabyty lub właśnie powstały, założony»
2. «taki, który zajął miejsce poprzedniego»
3. «o ludziach: spotykany po raz pierwszy, dopiero co poznany lub będący od niedawna w jakimś środowisku»
4. «od niedawna istniejący, właśnie wynaleziony»
5. «następny, dalszy»
6. «zwykle o roślinach lub ich częściach: świeżo wyrosły lub świeżo dojrzały»

• nowiutki, nowiuśki, nowiuchny, nowiuteńki, nowiusieńki
Nowy Rok «dzień świąteczny, rozpoczynający rok kalendarzowy, przypadający w większości krajów 1 stycznia»
Nowy Świat «kontynent półkuli zachodniej – Ameryka Północna i Ameryka Południowa»
Nowy Testament «zbiór ksiąg religijnych powstałych między połową I a połową II w. n.e., stanowiący część Biblii»
• nowotestamentowy, nowotestamentalny
położyć się na nowy kurs «zmienić kierunek poruszania się statku, samolotu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia