Niz Zachodniosyberyjskiej

Encyklopedia PWN

Zachodniosyberyjskie Zagłębie Naftowe, Zạpadno-Sibịrskaja nieftiegazonọsnaja prowịncyja,
największe ze znanych złóż gazu ziemnego i drugie (po Zat. Perskiej) ropy naftowej na Ziemi, w Rosji, na Niz. Zachodniosyberyjskiej (gł. w obw. tiumeńskim, tomskim, nowosybirskim, omskim);
rz. w azjat. części Rosji, w Chanty-Mansyjskim Okręgu Autonomicznym, na Niz. Zachodniosyberyjskiej, prawy dopływ Obu;
Ural, Urạł,
góry w Rosji, między Zat. Bajdaracką (M. Karskie) na północy a środkowym biegiem rz. Ural na południu;
Aksu, kazachskie Aķsu, do 1993 Jermak,
m. w Kazachstanie, w obwodzie pawłodarskim, na Niz. Zachodniosyberyjskiej, nad Irtyszem (na l. brzegu).
Barabińska, Nizina, Step Barabiński, Barạbinskaja nịzmiennost´,
równina w Rosji, w południowej części Niz. Zachodniosyberyjskiej, w dorzeczu rz. Om (dopływ Irtyszu) oraz jezior bezodpływowych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia