Nieodwracalne

Encyklopedia PWN

ogniwo galwaniczne nieodwracalne, ogniwo galwaniczne pierwotne,
ogniwo galwaniczne, w którym reakcje chemiczne przebiegają w sposób nieodwracalny (tylko w jednym kierunku).
fiz. proces termodynamiczny, który samorzutnie może zachodzić tylko w jednym kierunku, prowadząc do wyrównywania się różnic między częściami układu lub między układem a jego otoczeniem.
dziedzina termodynamiki zajmująca się układami makroskopowymi w stanach oddalonych od równowagi termodynamicznej;
proces termodynamiczny, przebiegający od stanu A do stanu B, dla którego nie jest możliwe przejście odwrotne (od B do A);
dział fizyki obejmujący badanie zjawisk cieplnych, zachodzących w układach makroskopowych.
trwałe (nieodwracalne w naturalny sposób) uszkodzenie lub zniszczenie dużego obszaru środowiska przyrodniczego, wpływające negatywnie, bezpośrednio lub pośrednio, na zdrowie, często życie ludzi.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia