Nie

Encyklopedia PWN

Stockton-on-Tees
[stọktən on ti:z] Wymowa,
m. w Wielkiej Brytanii, w północno-wschodniej Anglii, na l. brzegu rz. Tees (20 km od ujścia do M. Północnego), naprzeciw m. Middlesbrough.
Stoke-on-Trent
[stəuk on trent] Wymowa,
m. w Wielkiej Brytanii, w środkowej Anglii, w regionie metropolitalnym West Midlands, nad rz. Trent. Utworzone 1910 z połączenia 6 miast i miejscowości: Burslem, Fenton, Hanley, Longton, Stoke-upon-Trent i Tunstall; tworzyły one okręg (zw. The Potteries), który od 2. poł. XVIII w. stanowił gł. centrum bryt. przemysłu ceramicznego, a w XIX w. przekształcił się w jedną aglomerację; od 1925 S. ma status city.
teatr otwarty 1893 (w budynku wg projektu J. Zawiejskiego) pod nazwą Teatr Miejski, od 1909 im. J. Słowackiego;
teatr zał. z inicjatywy A. Śliwińskiego i J. Lorentowicza jako scena Miejskich Teatrów Dramatycznych propagująca wśród szerokich warstw społ. i uczącej się młodzieży wybitne dzieła dramaturgii rodzimej — klas. i współcz.;
Teatr Komedii im. Nikołaja Akimowa w Leningradzie, Akadiemiczeskij tieatr komiedii im. N. Akimowa,
jedna z najznakomitszych ros. scen komediowych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia