Nawigacja zliczeniowa

Encyklopedia PWN

określanie pozycji obiektu (statku wodnego, samolotu) na podstawie znajomości kursu wyznaczonego za pomocą kompasu magnet. lub żyrokompasu oraz przebytej drogi.
nawigacja
[łac. navigatio ‘żegluga’],
prowadzenie obiektu ruchomego (statku wodnego, powietrznego lub kosmicznego, pojazdu lądowego); także nauka o sposobach, metodach i środkach technicznych prowadzenia obiektów ruchomych według wyznaczonej trasy, wyboru trasy, wyznaczania pozycji obiektów ruchomych i nieruchomych (wspomaganie geodezji) oraz wyznaczania błędów pomiarów pozycji.
wykorzystywana w orientacji przestrzennej (drugorzędowej) zdolność ustalania przebiegu (zwłaszcza kierunku i długości trasy) ruchu lokomocyjnego (np. lotu);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia