Najmniejsza wspólna

Encyklopedia PWN

mat. dla danych liczb naturalnych a, b, ... , z — najmniejsza z liczb naturalnych podzielna przez każdą z liczb a, b, ... , z;
mat. dla liczb naturalnych a, b, ... , z — każda liczba naturalna n podzielna przez dane liczby a, b, ... , z;
Aniuj, Wielki i Mały, Bolszọj i Mạłyj Aniụj,
rzeki w azjat. części Rosji (Czukotka, Jakucja), uchodzą wspólnym ujściem (dł. 8 km) do Kołymy;
Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG), ang. European Economic Community (EEC), fr. Communauté économique européenne (CEE), niem. Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG),
1958–93 europejska, międzynarodowa organizacja gospodarcza;
ekon. proces tworzenia i trwania powiązań i współzależności gospodarczej pomiędzy krajami.
proces poznawania przestrzeni geogr. na Ziemi.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia