Nagroda Nobla

Encyklopedia PWN

Axelrod
[ạ̈ksəlrod]
Julius, ur. 30 V 1912, Nowy Jork, zm. 29 XII 2004, Rockville (stan Maryland),
amerykański farmakolog i biochemik;
związki chemiczne azotu z tlenem;
Baehr Wacław Brunon, ur. 6 X 1873, Makowlany, zm. 17 IX 1939, Radość (ob. część Warszawy),
cytolog;
Baeyer
[bạiər]
Adolf Johann Friedrich von Wymowa, ur. 31 X 1835, Berlin, zm. 20 VIII 1917, Starnberg k. Monachium,
niem. chemik organik;
Bajer Fredrik, ur. 21 IV 1837, Vester Egede (Zelandia), zm. 22 I 1922, Kopenhaga,
duński działacz pokojowy, rzecznik równouprawnienia kobiet, publicysta;
Balch
[balcz]
Emily Greene, ur. 8 I 1867, Boston, zm. 9 I 1961, Cambridge (stan Massachusetts),
amerykańska ekonomistka, socjolog, politolog;
Baltimore
[bọ:ltımo:r]
David, ur. 7 III 1938, Nowy Jork,
mikrobiolog amerykański;
Banting
[bạ̈ntıŋ]
Sir Frederick Grant Wymowa, ur. 4 XI 1891, Alliston (prow. Ontario), zm. 17 II 1941,
fizjolog kanadyjski;
Bárány Robert, ur. 22 IV 1876, Wiedeń, zm. 8 IV 1936, Uppsala,
otolog austr., pochodzenia węgierskiego;
Barkla
[bạ:rklə]
Charles Glover, ur. 27 VI 1877, Lancashire, zm. 23 X 1944, Edynburg,
fizyk brytyjski;
Barré-Sinoussi Françoise, ur. 30 VII 1947, Paryż,
fr. wirusolog;
Barton
[bạ:rtən]
Sir Derek Harold Richard, ur. 8 IX 1918, Gravesend (hrab. Kent), zm. 6 III 1998, Teksas,
bryt. chemik organik;
Basow Nikołaj G., ur. 14 XII 1922, Woroneż, zm. 1 VII 2001, Moskwa,
fizyk rosyjski;
mikroskopowa teoria nadprzewodnictwa.
Beadle
[bị:dəl]
George Wells Wymowa, ur. 22 X 1903, Wahoo (stan Nebraska), zm. 9 VI 1989,
genetyk amerykański;
Becker
[bẹkər]
Gary Stanley Wymowa, ur. 2 XII 1930, Pottsville (stan Pensylwania), zm. 3 V 2014, Chicago,
ekonomista amerykański;
Beckett
[bẹkıt]
Samuel, ur. 13 IV 1906, Dublin, zm. 22 XII 1989, Paryż,
pisarz irlandzki, autor Czekając na Godota.
Becquerel
[bekrẹl]
Antoine Henri Wymowa, ur. 15 XII 1852, Paryż, zm. 25 VIII 1908, Croisic (Bretania),
francuski fizyk i chemik.
Bednorz
[bẹdnorc]
Johannes Georg, ur. 16 V 1950, Neuenkirchen,
niem. mineralog i fizyk;
Beernaert
[bε̣:rna:rt]
Auguste Marie François, ur. 26 VII 1829, Ostenda, zm. 6 X 1912, Lucerna,
belg. polityk, prawnik;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia