Nagroda Nobla

Encyklopedia PWN

Warshel Arieh, ur. 20 XI 1940, kibuc Sede-Nachum (pn. Izrael),
amerykańsko-izraelski chemik; profesor University of Southern California w Los Angeles
Waszyngtoński Instytut im. Carnegiego, Carnegie Institution of Washington,
amer. instytut badawczy, ufundowany 1902 przez A. Carnegiego, z siedzibą w Waszyngtonie;
Watsona–Cricka model DNA
[m. uotsona krika],
model budowy cząsteczki kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA), wg którego cząsteczka DNA ma postać podwójnej helisy (podwójnej spirali), złożonej z 2 przeciwbieżnych łańcuchów polinukleotydów zwiniętych wokół wspólnej osi w taki sposób, że łańcuchy fosfosacharydowe (reszty deoksyrybozy powiązane grupami fosforanowymi) owijają śrubowo rdzeń złożony z zasad purynowych i pirymidynowych.
Weinberg
[uạınbə:rg]
Steven Wymowa, ur. 3 V 1933, Nowy Jork, zm. 23 VII 2021, Austin (stan Teksas),
fizyk amerykański;
Weiss Rainer, ur. 29 IX 1932, Berlin,
fizyk amerykański pochodzenia niemieckiego;
Weller
[uẹlər]
Thomas Huckle, ur. 15 VI 1915, Ann Arbor, zm. 23 VIII 2008, Needham (stan Massachusetts),
amer. lekarz pediatra, wirusolog i bakteriolog;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia