NURZEC

Encyklopedia PWN

Nurzec, Nur,
rz. w Polsce i na Białorusi, prawy dopływ Bugu, płynie przez Równinę Bielską i Wysoczyznę Wysokomazowiecką, w woj. podlaskim i mazowieckim;
nurce, Pelecanoididae,
rodzina ptaków z rzędu rurkonosych;
Bug, ukr. Zachidnyj Buh, Zakhidnyi Buh, białorus. Buh, ros. Zapadnyj Bug,
rzeka na Ukrainie, Białorusi i w Polsce, do 1962 traktowana jako prawy dopływ Wisły, później uznana za lewy dopływ Narwi;
wysoczyzna morenowa w południowo-wschodniej części Niz. Północnopodlaskiej, w Polsce i na Białorusi (część wschodnia), między Doliną Górnej Narwi na północy i Wysoczyzną Drohiczyńską na południu;
pow. ziemski w południowej części woj. podl.;
w. gminna w woj. podl. (pow. bielski), nad Nurcem;
miasto w województwie podlaskim, w powiecie bielskim, na Wysoczyźnie Bielskiej, na pr. brzegu Nurca.
miasto w województwie podlaskim, w powiecie wysokomazowieckim, na zachodnim krańcu Wysoczyzny Drohiczyńskiej, nad Nurcem.
w. gminna w województwie podl. (pow. hajnowski), nad Nurcem;
Drohiczyńska, Wysoczyzna, Wysoczyzna Drohicka,
wysoczyzna morenowa w południowej części Niz. Północnopodlaskiej, w międzyrzeczu Nurca i środkowego Bugu, na wschodzie graniczy z Przedpolesiem Zachodnim, na Białorusi;
w. w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim (gmina Nurzec Stacja), na Wysoczyźnie Drohiczyńskiej, nad Moszczoną (prawy dopływ Bugu).
miasto w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim, na Równinie Bielskiej, nad Nurcem, w pobliżu (ok. 10 km) granicy z Białorusią.
w. w woj. podlaskim, w pow. wysokomazowieckim (gmina Nowe Piekuty), na Wysoczyźnie Wysokomazowieckiej, nad rz. Mień (prawy dopływ Nurca).
rurkonose, Procellariiformes,
rząd ptaków;
grupa ludów indoeur. zamieszkujących znaczne obszary środkowej i wschodniej Europy.
pow. ziemski w południowo-zachodniej części woj. podl.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia